Raziskava trga in poslovni načrt za teniškega trenerja Krajnc Darij s.p.

228

V diplomski nalogi predstavljamo raziskavo trga in poslovni načrt za teniškega trenerja s. p.. Podjetje bo ponujalo storitve učenja tenisa in teniških kampov po vzoru mednarodno priznanih teniških akademij iz sveta tenisa.
Diplomska naloga je nadgradnja poslovnega načrta, ki smo ga izdelali kot izpitni izdelek pri predmetu Podjetništvo in ga priredili za potrebe diplomskega dela. Dodan je teoretični del o tem, kaj je podjetništvo, podjetniška ideja in kaj poslovni načrt. Temu sledi raziskovalni del, v katerem smo s pomočjo anketnega vprašalnika opravili raziskavo trga o potrebah po naši načrtovani ponudbi.
Ugotavljali smo, če so stranke zadovoljne z režimom dela na konkurenčnih klubih in če bi jih zanimala naša ponudba.
Da bi ugotovili ali je naša podjetniška ideja tudi poslovna priložnost, smo izdelali poslovni načrt za ustanovitev novega podjetja. Določili smo cilje, strategijo, tržišče, načrt organizacije človeških virov, pogoje poslovanja in kritična tveganja, probleme in protiukrepe. Naredili smo tudi finančni načrt za novo nastalo podjetje.

 

Download full insight