Že samo bežen pogled po naših ulicah starega mesta nam odkriva, da je večina fasad v zelo slabem stanju. Res pa je tudi, da se peščica lastnikov večstanovanjskih stavb odloča bodisi za sanacijo bodisi za izvedbo termoizolacijskih fasad, s čimer bi lahko bili vzgled ostalim. Z dodajanjem toplotne izolacije stavbe postajajo okolju prijazne. Pri stavbah, ki so pod očesom zavoda, ta način sanacije ni dovoljen, lotimo se lahko le sanacije na klasičen način.
Fasada je slika vsake stavbe, slike pa sestavljajo zrcalo celega mesta Ptuja. Z nekoliko domiselnosti in v okvirih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije lahko stavba deluje toplo, domače, lepo ali pa na drugi strani žalostno, hladno in ne nazadnje odbijajoče. Fasada nam o objektu lahko pove marsikaj. V večini primerov gre za pojave, ki so neposredno ali posredno povezani z vlago v zidovih in ometih, delno pa tudi z uporabo neustreznih materialov pri sanaciji. Izkušen opazovalec bo lahko na prvi pogled opazil bele zemljevide, ki se širijo po celotni fasadi in s tem izdajajo prisotnost kapilarne vlage z vsebnostjo soli, saj stavbe nimajo izvedene horizontalne kot tudi ne vertikalne izolacije.
V nalogi je predstavljen postopek sanacije fasade v starem mestnem jedru pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Naloga zajema vse etape – od pridobivanja potrebnih soglasij s strani zavoda, do potrebne dokumentacije za operativno izvedbo del, vključno s prikazom sanacije na način klasične izvedbe ter uporabo sodobnih materialov.