V času vseobsežne globalizacije poslovanja je vsebina, oblika in preglednost ponudbe, za zadovoljevanje potreb kupca bistvenega pomena. Hiter tempo, tudi poslovnega življenja, kupcu dopušča vedno manj časa za temeljito analizo ponudb in podrobno primerjavo.
Toliko bolj pomembno je, da so ponudbe pregledne, smiselno strukturirane in da omogočajo kupcu hiter povzetek, preprosto razumevanje konkurenčnih prednosti in praktičnost.
Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kaj si kupci dejansko želijo. Kako so zadovoljni oz. nezadovoljni z obstoječo obliko in vsebino. Zanimalo nas je, kako kupci dojemajo našo ponudbo, kakšen je vtis, ki jo pusti pri njih, predvsem pa, kaj lahko naredimo bolje, da bo kupcem naša ponudba prijaznejša in uporabnejša.
Osnovna trditev diplomske naloge je, da je možno obliko in vsebino ponudbe narediti kupcu prijaznejšo, uporabnejšo in s tem konkurenčnejšo.
Za teoretični del diplomske naloge je bila uporabljena literatura in spletni podatki o CRM, interni podatki podjetja Ledinek Engineering d.o.o. ter podatki o podjetju Ledinek Engineering d.o.o., s spletne strani podjetja.
Osnova empiričnega dela naloge so rezultati ankete, ki je bila izvedena s pomočjo vprašalnika, prevedenega v tri jezike. Vprašalnik je bil poslan ključnim strankam podjetja. Z anketo sem izvedel primarno raziskavo, ki je bila izpeljana s pošiljanjem vprašalnikov v elektronski obliki. Pošiljanje in zbiranje rezultatov je potekalo v obdobju od 2005 do 2011.

Download full insight