V diplomskem delu bom predstavil multimedijsko, multisenzorično sobo v terapevtski vlogi, predvsem za uporabnike z motnjo v duševnem razvoju. V prvem delu bom na kratko opisal čutila in senzorno integracijo, posvetil se bom senzomotoriki – občutenju in zaznavanju v življenju oseb z motnjo v duševnem razvoju (OMDR). V drugem delu bom razložil, kaj je multisenzorična soba, njen namen, smisel in zgodovino nastanka.


Na primerih uporabe sobe bom pokazal na široko uporabnost in blagodejne učinke multimedije na OMDR, pa tudi na druge uporabnike. V zadnjem delu bom opisal multimedijske pripomočke, ki sestavljajo multisenzorično sobo, orisal nekaj primerov učnih enot in skozi anketi uporabnikov pokazal na pozitivne učinke uporabe tega terapevtskega pripomočka.