Spletno trženje v podjetju X

328

Diplomsko delo temelji na primeru podjetja X. Podjetje X je resnično podjetje z drugim imenom in je družba z omejeno odgovornostjo. Ukvarjajo se z bazensko tehniko, pripravo pitnih voda, projektiranjem in izgradnjo fontan ter vzdrževanjem različnih objektov.

V prvem poglavju diplomskega dela sem opisal dejavnost podjetja X, opredelil njihov trg, ciljno skupino ter neposredno konkurenco.

Podjetje X je mikro podjetje, zato sem opredelil tudi vlogo ter pomen podjetja za gospodarstvo. Ker je prvi del teoretične narave, sem zajel še splošne značilnosti mikro podjetij ter predstavil način, kako lahko mikro in mala podjetja zrastejo v srednje velika in velika podjetja.

V drugem delu diplomskega dela sem s praktičnim primerom uvedel v podjetje področje spletnega trženja. Izdelal sem spletno stran, jo optimiziral ter jo vpisal v spletne iskalnike in imenike. Spoznal sem načine spletnega trženja, vrste spletnih oglasov in kje je smotrno oglaševati preko spleta. V nadaljevanju diplomskega dela sem zajel tudi priložnosti in nevarnosti spletnih trgovin, raziskal največje spletne iskalnike, se pozanimal o njihovih cenah oglaševanja ter pričel z oglaševanjem podjetja X v nekoliko novejši podobi.

V tretjem delu diplomskega dela sem izvedel raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika.

Anketo je rešilo nekaj poslovnih partnerjev ter stalnih strank podjetja X, skupaj 43 anketirancev. Z anketo sem želel izvedeti, kakšne so nakupovalne navade strank podjetja X, v kolikšni meri so zadovoljne s podjetjem ter kvaliteto njihovih izdelkov in storitev ter na kakšen način se pred nakupom informirajo o kakovosti in ceni izdelka bazenske tehnike.

Znotraj ankete so se 4 vprašanja nanašala tudi na moje osnovne trditve oziroma na hipoteze, ki se glasijo:

Hipoteza 1 (H1): Končni kupci (ciljna skupina) se pred odločitvijo o nakupu (investiciji) informirajo tudi preko spleta. Ta hipoteza je zajeta v drugem anketnem vprašanju, hipotezo lahko potrdim.

Hipoteza 2 (H2): Informiranost končnih kupcev ima najpomembnejši vpliv pri spletnem nakupu bazenske tehnike. Hipoteza se nanaša na deveto vprašanje in je bila prav tako potrjena.

Hipoteza 3 (H3): Na odločitev kupca o nakupu na določeni spletni strani vpliva v veliki meri kakovost spletne strani. S četrtim vprašanjem sem to hipotezo ovrgel.

Hipoteza 4 (H4): Oglaševanje s ključnimi besedami je najučinkovitejša metoda oglaševanja na spletu. Nanjo se je nanašalo zadnje anketno vprašanje, s katerim hipotezo potrdim.

Cilj diplomskega dela je bil razviti novo marketinško strategijo v podjetju X, saj bodo z njo znotraj podjetja lažje dosegali visoko zastavljene prodajne cilje.

Namen diplomskega dela je bil spremeniti način poslovanja podjetja X. Z izdelavo spletne strani, spletne trgovine ter z vpisom spletne strani v spletne imenike oziroma iskalnike je to tudi uspelo.

V splošnem prinaša spletno trženje uporabnikom številne prednosti. Omogoča večjo možnost izbire, nakupovanje je hitrejše, potencialni odjemalec ima možnost primerjati več različnih izdelkov, cene so dostopnejše itd. Prednosti za podjetje predstavljajo nižji stroški poslovanja, večje število kupcev, hitrejše izvajanje poslovnih procesov in lažji vstop na tuje trge ter boljši pregled celotnega poslovanja.

Dandanes pri nakupu ljudem ne zadoščajo informacije iz že dolgo znanih medijev (televizija, časopis, radio …), sodoben kupec želi biti dobro informiran iz vseh možnih smeri, kar je posledica visoke stopnje izobraženosti. Uspešno oglaševanje na spletu mora biti dobro premišljeno in strokovno izvedeno. Pri poslovanju preko spleta je potrebno v osnovi vedeti, kako poslovati na spletu, kaj pomeni za podjetje prisotnost na trgu, kakšna mora biti dobra spletna stran in kako pristopiti k njeni izvedbi ter katere so najpogostejše napake in nevarnosti pri spletnem poslovanju.

Download full insight

BDP8ZAPF2Z