Sprememba vpenjalnega sistema na CNC stroju

142

Z osvojitvijo tripode AAR tipov smo pridobili konkurenčno prednost. Pričeli smo z lastno proizvodnjo izdelkov in s tem oskrbovali montažne celice v podjetju. Pri osvojitvi smo uspešno uporabili obstoječo strojno opremo.

Obstoječo delovno glavo smo nadgradili z novim vpenjalnim orodjem. Zaradi težav, ki smo jih imeli z zmanjšano produktivnostjo, povečanim izmetom ter posledično nestabilnim procesom, smo naročili novo delovno glavo. Z močnejšo konstrukcijsko izvedbo vpenjalne glave smo zagotovili natančno vpetje obdelovanca. Implementacija nove delovne glave je bila uspešno izvedena na stroj s timom, ki je bil sestavljen.

Novi vpenjalni sistem je omogočal hitrejše obdelovalne pomike, s tem pa smo iz obstoječega sistema dveh rezov prešli na obdelavo z enim rezom pri struženju. Rezultat obdelave samo z enim rezom je bilo zmanjšanje ciklusa časa obdelave za 15 s na kos. Tako smo izdelali večje število kosov in dvignili produktivnost za 25 %. S stabilnim vpetjem smo zmanjšali število izmetnih kosov. Tako zamenjave, prilagajanje orodja ali demontaža in montaža delovnih glav niso bili potrebni. Pri menjavi tipa se nismo soočali s prilagajanjem orodja ali večjimi nastavitvami stroja.

Čas menjave smo tako iz obstoječega stanja na novi sistem zmanjšali tudi za 10-kratno vrednost časa menjave. Hitrejši čas menjave smo izvedli zaradi poenostavljene demontaže in montaže vpenjalnega orodja na novem sistemu. Po menjavi orodja prilagajanje in druge korekcije niso bili potrebni, zato je menjava bila hitro izvedena. Menjava se je zmanjšala tudi s pred pripravljenim orodjem in potrebnimi korekcijami stroja. Pri izdelavi se nismo več soočali z nepravilno pozicijo kosa pri struženju, slabo površino in nestabilno mero premera krak.

Ob vsem tem se je izmet na stroju zmanjšal za 0,5 % na število dobro izdelanih kosov. Dodatno smo zmanjšali tudi porabo orodja na novem sistemu, ki je bil rezultat natančnega vpetja kosa in stabilnega držanja pri obdelavi. Pri obstoječem sistemu smo imeli povečano porabo orodja zaradi lomov rezalne ploščice in zamenjavo vpenjalnega orodja zaradi težav pri struženju.

Sedaj je držanje kosa stabilno in rezalna ploščica drži predvideno vzdržnost. Nova delovna glava zagotavlja tudi učinkovito kontrolo obračanja kosa. S tem smo zmanjšali nalete na stružno orodje, ki so bili posledica nepravilno orientiranega obdelovanca. Za zagotavljanje pozicije 120° kraka pri obdelavi omogoča novo orodje nastavitev preko dveh vijakov, s katerima zamikamo krak v želeno pozicijo.

Ta rešitev je za težave, s katerimi smo se soočali na obstoječem sistemu, najučinkovitejša. Glede na izkušnje z obstoječimi delovnimi glavami, smo se soočali s podobnimi težavami. Vendar nadgradnje s takšnim nastavljivim orodjem na obstoječe sisteme ni dopuščala sama konstrukcija.

V prihodnjih letih se količine kosov tipa AAR povečujejo, zato smo že pripravljeni na implementacijo naslednje delovne glave na naslednji stroj. Edina slaba lastnost delovne glave je, da je to namenska glava samo za izdelavo tipa tripode AAR. V primeru, da je potrebno povečati kapacitete na GI generaciji tripode, moramo narediti zamenjavo delovne glave na obstoječi sistem. Torej količine načrtujemo s planiranjem natančno, zato da so stroji polno zasedeni oziroma izkoristki strojev največji.

Nakup nove delovne glave je bila popolnoma pravilna odločitev. Čeprav bi lahko operirali z obstoječo delovno glavo, bi zaradi nestabilnega procesa izdelave tipa AAR povzročili veliko stroškov. Kljub temu smo s predelavo obstoječega sistema delovne glave pridobili alternativo, ki nam lahko koristi. Ker lahko na obstoječem sistemu izdelujemo dva različna tipa izdelkov, je glava tako fleksibilna, da lahko manjše količine izdelujemo na tem orodju.

Naslednji projekt montaže delovne glave za tip AAR bo veliko lažji, saj smo sestavili projektno mapo, v kateri so shranjeni vsi zapisi. Prav tako imamo izdelane arhive programov NC in PLC. Osvojili smo novi tip proizvoda, postali konkurenčni, dvignili produktivnost in kapaciteto stroja. Stroškovno se nabava orodja in nove delovne glave amortizira v letu dni glede na dobiček, ki ga ustvarimo s lastno. Sama implementacija glave na stroj je bila prav tako dodaten prihranek, saj smo projekt izvedli popolnoma sami. Z novo delovno glavo smo stabilizirali proces ter zmanjšali izmet. Dosegli smo vse zastavljene točke projekta in uspešno zaključili naše cilje.

Za uspeh projekta so poleg tehničnega znanja pomembni še naslednji dejavniki: povezanost, usklajenost, organiziranost, poslušnost, volja, motivacija, fleksibilnost in predanost tima za zastavljeni projekt. Vse to je bil del našega tima in naslednji projekt za implementacijo nove delovne glave je vodilo, da uspešno zaključimo projekt na naslednjem stroju.

Download full insight