OZNAKE Objav z oznako "Internet"

Oznaka: Internet

Živimo v informacijski dobi, ki sega na vsa področja človekovega življenja in dela. Brez interneta si skorajda ne moremo več predstavljati življenja. Zaradi spremembe...

Cilji, ki sem si jih zadala na začetku naloge, so bili s pomočjo deskripcije literature in anketiranja doseženi. Naj jih navedem sistematično: 1. Ugotoviti, katere...

V današnjem času, ko je pojav svetovnega spleta že nekaj povsem običajnega in poznan skoraj vsem, vključno z vsemi dejavnimi in nedejavnimi uporabniki spleta,...