OZNAKE Objav z oznako "terjatve"

Oznaka: terjatve

V začetnem poglavju diplomskega dela sem prikazala in bralca seznanila z novo uveljavljenim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),...

Podjetja v Sloveniji vedno bolj pesti plačilna nedisciplina, s tem pa nastajanje terjatev. Zato sta obveznost in dolžnost podjetij, da se terjatvam ter upravljanju...

Slovenija se sooča s problemom plačilne nediscipline, ki v gospodarstvu predstavlja resne težave. Plačilna nedisciplina postaja vse večji problem, ki se vidno odraža v...