V diplomski nalogi je predstavljena izdelava ograj, ki je ena izmed sestavin bivanjskega prostora. V teoretičnem delu so opisane konstrukcijske izvedbe ograj in tehnični predpisi oziroma pravilnik glede zahtev pri delih na objektih.
V drugem, praktičnem delu diplomske naloge, je predstavljen celovit tehnološki postopek izdelave kovane ograje, ki vključuje izdelavo tehnološke dokumentacije (meritve, izdelava konstrukcijske risbe in izbira materiala), zaporedje posameznih izdelovalnih postopkov, sestavljanje, protikorozijsko zaščito, montažo in izračun stroškov izdelave.