Javni zavodi so kot nepridobitne organizacije ustanovljeni z namenom opravljanja javne službe, njihov cilj pa ni pridobivanje dobička. Za opravljanje svojih dejavnosti so financirani s strani ustanovitelja. Z Zakonom o zavodih je tudi javnim zavodom omogočeno opravljanje tržne dejavnosti, kadar je le-ta povezana z izvajanjem javne službe. Pogoj je ločeno vodenje prihodkov in odhodkov posamezne dejavnosti. Spremljanje prihodkov ne povzroča večjih težav, spremljanje in razporejanje odhodkov pa je veliko težja naloga.
Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti obseg tržne dejavnosti v obravnavanih javnih zavodih, katere storitve predstavljajo tržno dejavnost in sodila, ki jih uporabljajo za razporejanje odhodkov javne službe in tržne dejavnosti.
Javni zavodi so poleg javne službe prisotni na trgu s tržno dejavnostjo, kjer konkurirajo med seboj v iskanju priložnosti za prodajo samoplačniških in nadstandardnih storitev. Zaradi vedno bolj omejenega financiranja javne službe bo ta boj v prihodnje postal še bolj izrazit.

Download full insight