Uporaba službenih psov v policiji

216

Na samem začetku šolanj službenih psov so se težave kazale predvsem zaradi pomanjkanja ustreznega kadra in prostorov za pse. Prvi ustanovljeni center, kjer sem tudi sam šolal svojega prvega službenega psa, je bil v Podutiku, kasneje pa se je preselil na Gmajnice, kjer so bile težave odpravljene. Edini problem, ki je ostal do dandanes, je pomanjkanje ustreznih vozil za prevoz službenih psov.
Delo vodnikov službenih psov je zelo kompleksno in raznovrstno, vendar pa je treba poudariti, da je velikega pomena tudi zavedanje vseh policistov, kakšna je uporabnost službenih psov policije na terenu. Edina negativnost, ki jo moramo še odpraviti, je torej nezaupanje policistov v službene pse. Ko bodo policisti pridobili več znanja o delu s službenimi psi in jim zaradi tega tudi bolj zaupali, bodo lahko psi še več dela opravili namesto njih.
Vsekakor so službeni psi postali nepogrešljivi pomočniki pri preprečevanju in preiskovanju kriminalitete ter zagotavljanju javnega reda, pa tudi preventivno in represivno sredstvo. Dnevno se uporabljajo za opravljanje splošnih nalog policije pa tudi za specifične naloge, ki jih zmorejo opraviti le vodniki s pomočjo službenega psa (sledenje, iskanje oseb na terenu in v objektih, iskanje prepovedanih drog, orožja, eksplozivov, tulcev, človeških tkiv in trupel).
Pes ima tako močno izrazit čut voha, da ga ne more nadomestiti nobena tehnična naprava. Policistu, ki preiskuje kaznivo dejanje, lahko pomoč policista vodnika in službenega psa znatno pripomore k uspešnemu preiskovanju. Pes že s svojo preventivo reši velik del intervencije, saj ko pride vodnik s službenim psom na kraj dogodka, ne potrebujemo večjega števila drugih policistov, ker pes že s svojo pojavo in videzom deluje na ljudi in se v veliko primerih intervencije kršitelji umirijo, brez da bi prišlo do uporabne prisilnih sredstev. Velja pa tudi omeniti, da prisotnost službenega psa na kraju kršitve javnega reda in miru ne vpliva psihološko samo na kršitelje, pač pa tudi na policiste, ker se ob navzočnosti službenega psa tudi oni počutijo mnogo varnejši, sploh kadar so poslani na hujše ali množične kršitve javnega reda. Znano je, da ustrezno usposobljen službeni pes psihološko nadomesti 3–4 policiste, se pravi, kjer bi moralo biti 5 policistov, je dovolj le eden s službenim psom.
Pri uporabi službenega psa kot prisilnega sredstva se morajo vodniki dobro zavedati morebitnih poškodb, ki bi lahko nastale, kadar službeni pes z nagobčnikom ali ugrizom neposredno deluje na kršitelja oziroma osebo, zaloteno pri storitvi kaznivega dejanja.
Kljub temu da je službeni pes pri svojem delu zelo uspešen, to ni nikjer zabeleženo, saj spada pod preventivno delo, ki se ne analizira. Iz tega bi lahko povzel, da preventivno delo šteje bolj malo, večjo veljavo ima število izdanih represivnih ukrepov.
Pomen in napredek službenih psov se v zadnjih letih povečujeta. Čeprav policija iz leta v leto napreduje z modernejšo tehnologijo, so službeni psi pri svojem delu še vedno zelo učinkoviti.
Kot policist in vodnik službenega psa se zavedam, da je za policiste zelo pomembno stalno usposabljanje in izobraževanje na področju policijske zakonodaje, usposabljanje in izobraževanje s področja dela policijske taktike in metodike ter redno usposabljanje službenih psov policije. Obenem pa menim, da je velikega pomena, da službeni pes ni samo pripomoček – prisilno sredstvo za opravljanje nalog, temveč da vodnik službenega psa dojame, da je pes živa žival, ki razume in čuti. Timsko delo med vodnikom in službenim psom je lahko uspešno le, če temelji na medsebojnem zaupanju in spoštovanju.
Seveda pa ne smem pozabiti omeniti, da naši vodniki in službeni psi policije uspešno sodelujejo v mednarodnih operacijah ter posledično uživajo velik ugled v svetu.
Na podlagi diplomske naloge predstavljenih ugotovitev lahko potrdim vse hipoteze, ki smo jih postavili pred izdelavo diplomske naloge:
– Raba službenega psa policije je v porastu in vsako leto je več uporab, razen leta 2013.
– Uporaba službenega psa kot prisilnega sredstva (ob prekrških, kaznivih dejanjih) v večini primerov ne pusti posledic v obliki telesnih poškodb.
– Pri raziskovanju kaznivih dejanj je uporaba službenega psa zelo pomembna, saj službeni pes policije velikokrat odkrije oziroma izsledi storilce kaznivih dejanj.

Download full insight