Upravljanje s človeškimi viri v računovodskih servisih

268

Pravilno upravljanje s človeškimi viri je ključnega pomena za uspešnost in konkurenčnost malih podjetij in s tem tudi računovodskih servisov. Podjetje poleg odlične poslovne ideje, maskimalno urejenega podjetja in izjemnih izdelkov za uspešno poslovanje potrebuje predvsem ljudi s pravimi kompetencami. Človeški viri za podjetje predstavljajo človeški in socialni kapital. Za delodajalce predstavlja upravljanje s človeškimi viri največji izziv, saj morajo zaposliti prave ljudi in iz njih izvleči največ, nato pa jih tudi uspeti obdržati. Eden od načinov za zadržanje ključnih kadrov je ustrezna sistematizacija delovnih mest in plačni sistem.

Uspešno upravljanje sistema nagrajevanja in motiviranja vodi k dobrim poslovnim rezultatom, višji produktivnosti, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih. Slabo upravljanje na tem področju pa povzroča demotiviranost, slabe medsebojne odnose, poglablja nezaupanje in utegne sprožiti celo odhod ključnih kadrov za razvoj in uspešnost podjetja. Za podjetje je bistveno, da zna zaposlene na pravilen način motivirati in nenehno bedeti nad njihovim izobraževanjem. Po nedavnih študijah so se nefinančne spodbude presenetljivo bolje odrezale od finančnih. Poleg procesa krepitve motivacije v podjetju je potrebna še krepitev motivacije na delovnem mestu – zadovoljstva z delom, predvsem z uporabo različnih motivacijskih tehnik. Strokovna izobrazba zaposlenih v računovodskih servisih je eden najpomembnejših elementov, ki posredno vplivajo na kvaliteto dela.

Download full insight