Upravljanje z osebnimi financami

435

Gospodarstvo potrebuje male vlagatelje, kajti neposreden nastop vlagatelja na trgu kapitala pomeni hitrejši razvoj gospodarstva. Trg kapitala na ta način pridobiva sredstva, ki so nujno potrebna za gospodarstvo.
Slovensko prebivalstvo je, tako kot prebivalstvo tranzicijskih držav, mnogo let živelo v sistemu, ki ni dovoljeval vlaganja v vrednostne papirje. Skoraj edina možnost plemenitenja prihrankov v finančnih naložbah so bile nizko donosne bančne vloge in redki zavarovalniški produkti. Poleg tega pa sistem ni dajal nobenih spodbud za osebno finančno disciplino in odgovornost. Odločanju o varčevanju in naložbah smo zato Slovenci pripisovali razmeroma majhen pomen.

RHCVE50EJR
Razvoj slovenskega finančnega trga in trga kapitala je prinesel temeljite spremembe varčevalnih navad Slovencev. Ponudila se je pestra izbira oblik naložb, v katere lahko vlagamo svoje prihranke. To je hkrati za vlagatelja izziv, da svoje premoženje modreje in bolj donosneje oplemeniti. Vendar kljub vse bolj razvitemu finančnemu trgu, slovenske vlagatelje uvrščamo med bolj konservativne vlagatelje, saj so njihovi prihranki še vedno v večini investirani v bančne vloge, ki je sicer varna finančna naložba, vendar najmanj donosna. Glavni razlogi da je temu tako, pa so prav gotovo pomanjkanje znanja o delovanju finančnega sistema v Sloveniji in poznavanja oblik naložb, neutemeljen strah pred novim, nepoznanim ter nepreizkušenim, slabe izkušnje iz preteklosti, pomanjkanje časa, pomanjkanje pravih informacij, prenizki standard. Razlogov je mnogo in vsak je individualen. Zato je slovenskim državljanom potrebno pomagati razviti osebno finančno disciplino in pridobiti ustrezno finančno znanje.

 

 

Download full insight