Uvedba novega stroja za izdelavo betonskih izdelkov v proizvodni proces podjetja Tlakovci Podlesnik d.o.o.

221

Proizvodnja betonskih izdelkov, ki jo izvaja podjetje Tlakovci Podlesnik, je del proizvodnih procesov, ki so v porastu industrije neposredno udeleženi na domačem in mednarodnem tržišču.
Poslovanje zahteva stalno spremljanje svetovnih trendov in inovativnih gibanj dejavnosti v gradbeništvu, saj je konkurenčnost na trgu v dobi globalizacije in velike informacijske razsežnosti izjemna in se bo glede na razvoj samo še stopnjevala.
Pri raziskavi in pripravi te diplomske naloge je ugotovljeno, da je zahtevam trga prilagojena proizvodnja teh gradbenih izdelkov vzajemno povezana in pogojena z izbiro in uporabo sodobne, tehnično ustrezne strojne opreme za izdelavo tovrstnih proizvodov.
Ustrezna strojna oprema ugodno vpliva na kakovost izdelkov, količino proizvedenega in širino programa ponudbe.
Smernice je torej treba uskladiti s proizvajalci opreme, da bodo proizvodni cilji skladni in s tem predstavljen končni izdelek to, kar tržišče potrebuje.
Za podjetje vse to pomeni skrbno in načrtno vodeno poslovanje že od raziskave in sodelovanja s končnimi uporabniki, saj mora natančno proučiti, kakšne proizvode tržišče zahteva in na osnovi tega s proizvajalci strojne opreme v zahtevani kakovosti izdelati za končnega uporabnika.
Konkretne ugotovitve raziskave tega trga strojne opreme so, da so proizvajalci te opreme in njihov proizvodni program ustrezno usposobljeni za izdelavo strojev, ki jih tržišče za izdelavo končnih proizvodov potrebuje. V svetu so to kar konkurenčna podjetja, kar pomeni tudi možnost ustrezne izbire za potrebe posameznega tržišča. Poleg tega konkurenca predstavlja temu primerno cenovno stabilnost, saj se s tem izključujejo morebitni pojavi monopolnih cen tovrstnih strojev.
Proizvajalci strojne opreme so neposredno povezani s podjetji, ki izdelujejo končne proizvode za tržišče, v tem primeru gradbeni material. To se v praksi pozitivno odraža z odzivnostjo na tehnično ustrezno izdelavo opreme, da se lahko le-ta ažurno dopolnjuje ter prilagaja tržnim zahtevam in sodobnih smernicam v gradbeništvu.
Zelo pomembno je tudi ustrezno sodelovanje pri vzdrževanju strojne opreme, kar pomeni, da za proizvajalca prodaja stroja ni zaključena s prejetim cenovnim iztržkom. Proizvajalec mora biti odziven in sodelovati v procesu dela s to strojno opremo. Pojavijo se lahko težave v proizvodnji izdelkov, odpraviti je treba okvare, za nemoteno delovanje proizvodnje morajo v vsakem trenutku biti zagotovljeni vsi rezervni deli.
Ves ta opisan proces sodelovanja s proizvajalci opreme je vzajemno povezan s končnimi uporabniki izdelkov, ki smo jih proizvedli za (v tem primeru) tržišče gradbenih izdelkov. Tudi v tem delu je ugotovljeno enako usklajeno medsebojno delovanje proizvajalcev izdelkov in končnih uporabnikov. Stroji ob pravilni izbiri proizvodnega programa namreč pomenijo izjemno visok strošek proizvodnega procesa, zato je vsaka podrobnost za izbiro in izdelavo ustreznega izdelka za potrebe tržišča življenjskega pomena.
Dokaz takšnega primernega medsebojnega sodelovanja proizvajalcev strojne opreme, proizvajalcev proizvodov in končnih uporabnikov je v izjemnih gradbenih dosežkih.
Neizpodbitno dejstvo je, da je le dosledno upoštevanje vseh sestavnih delov proizvodnega procesa in tržnih zakonitosti zagotovilo za konkurenčno delo in obstoj podjetja.
V diplomski nalogi je bila opravljena raziskava vodilnih proizvajalcev strojev betonskih izdelkov v Evropi in pripravljen konkreten predlog strojne opreme za podjetje Tlakovci Podlesnik. Ob upoštevanju vseh omenjenih delov in pregledu načrtnega poslovanja v podjetju je bila raziskava zaključena z optimizmom za dejansko, praktično izvedbo v njihovem proizvodnem procesu. Uvedba predlagane strojne opreme v proizvodni proces podjetja bi pomenila tudi spodbudo za nadaljnje uspešno delo v smeri pridobljene izobrazbe.

Download full insight