Začetek diplomskega dela je predstavljal izpeljati primerjavo med tremi različnimi tipi križišč in nato na podlagi le teh ugotovitev izpeljati rešitev za določeno križišče, ki smo si ga izbrali, da bi ga preuredili v MOM. Obravnavali smo semaforizirano križišče, klasično krožno križišče in turbo-krožno križišče. Ključen namen je bil, da opredelimo varnostno območje posameznih tipov križišč in ugotovimo, kaj je za nas najboljše oz. kakšna je za nas najboljša optimalna rešitev ter zakaj je temu tako.

Naloga je bila razmisliti v smeri, ali je potrebno samim že znanim lastnostim in terminom, ki jih poznamo do sedaj na podlagi analiz, možno dodati kakšno izboljšavo ali pametno združitev. Tako smo počasi začeli prehajati na zamisel kombinacije turbo-krožnega križišča in pametnih semaforjev, ki smo jo na koncu tudi podali. S predpostavko posameznega poizkusa z montažnim turbo-krožnim križiščem in posamezno s pametnimi semaforji.

Skozi diplomsko delo smo podajali različne termine in podatke. Začeli smo s semaforiziranim križiščem, nadaljevali s klasičnim krožiščem in končali s turbo-krožnim križiščem, na katerega se je tudi celotno diplomsko delo najbolj navezovalo. Zapisali smo osnovne projektno – tehnične lastnosti, njihove prednosti in slabosti oz. pomanjkljivosti, predstavili sistem prepustnosti v posameznem tipu in, kot sam naslov megleno križiščepove, smo se lotili tudi same varnosti posameznega tipa križišča oz. krožišča. Lotili smo se tudi tem, kot so prometna signalizacija, in obravnavali konfliktne točke, kar je iz samega diplomskega dela jasno razvidno. Konfliktne točke so ključnega pomena, kadar se odločamo, kako preoblikovati nek tip križišča ali krožišča. Zanima nas, ali je smotrno dodajati vozni pas ali kje katerega odvzeti in kaj bo to prineslo drugemu delu. Pri prometni signalizaciji smo se osredotočili na horizontalno in vertikalno signalizacijo, saj sta za varno in uspešno vožnjo obe ključnega pomena.

Na podlagi trditev, ki smo si jih postavili na začetku diplomskega dela, smo s pomočjo analize skozi celotno diplomsko delo prišli do naslednjih ugotovitev. Vse trditve, ki smo jih našteli, smo tudi skozi diplomsko delo potrdili. Vsekakor popolnoma drži, da nam krožna križišča omogočajo mnogo večjo prepustnost vozil in hkrati drastično zmanjšujejo konfliktne točke. Tukaj ni več pomembno, ali je vozilo na SPS ali na GPS smeri, saj se lahko, kadar gre za turbo-krožno križišče, vsak voznik varno vključi v promet, saj se mora že pred tem odločiti za svojo smer. Zapisali smo, da bi kot optimalno rešitev izvedli turbo-krožno križišče skupaj s pametnimi semaforji, kajti le-ti zagotovo vplivajo na umirjanje prometa in ga hkrati varno pospešujejo. Danes je okoljsko ozaveščanje in ekologija na vrhuncu in bistvenega pomena. Ponovno pridemo do zaključka, da je kombinacija, ki smo jo predvideli, tudi ekološko sprejemljiva, saj pri krožnih krožiščih prihaja do manj zaustavljanja in ni toliko ponovnega speljevanja, kar zmanjša število izpustov vozil.

Naša tema je bila varnost in turbo-krožno križišče zagotavlja med vsemi največjo varnost, saj ne omogoča prepletanja niti združevanja, ampak je vse to potrebno urediti pred vstopom v samo krožišče. V kombinaciji s pametnimi semaforji bi pa bilo to še veliko bolj varno, saj bi se umiril tudi promet, prav tako pa vozniki ne bi mogli pridrveti s preveliko hitrostjo v križišče, kar je ena izmed ključnih prednosti krožnih križišč. Med drugim tudi ne omogočajo sekanja cestišča, zato je seveda ob pravilni vožnji skozi krožišče ustrezno zmanjšati hitrost.

Download full insight