Video nadzorni sistem Pošte Slovenije d.o.o.

266

V diplomskem delu sem predstavil videonadzorni sistem Pošte Slovenije d.o.o., ki je po obsegu eden večjih v regiji in je bil vzpostavljen za potrebe varovanja ljudi in premoženja Pošte Slovenije d.o.o.
V začetku diplomskega dela na kratko predstavljam videonadzor, ki omogoča spremljanje dogajanj na varovanih območjih oz. lokacijah, zajem, prenos, zapisovanje, pregledovanje in arhiviranje slikovnih informacij ter s tem zagotavlja širok spekter uporabnih informacij. Sledi predstavitev zakonskih določil pri izvajanju videonadzora, predstavitev delovnega okolja, v katerem deluje videonadzorni sistem Pošte Slovenije d.o.o. ter podajanje razlogov za njegovo postavitev.

 
Osrednji del diplomskega dela je namenjen tehnični predstavitvi, delovanju in upravljanju z videonadzornim sistemom Pošte Slovenije d.o.o. Sledi predstavitev prednosti in ekonomski vidik izbire videonadzornega sistema Pošte Slovenije d.o.o.
V zaključku pa sledi še analiza dosedanjega delovanja videonadzornega sistema Pošte Slovenije d.o.o., ugotovitve in sklepi.

 

Download full insight