Vpliv globalizacije na spletno trgovino Pošte Slovenije

112

Pošta Slovenije beleži identične trende kot izvajalci poštnih storitev drugod po EU, kar pomeni upadanje pisemskih in denarnih storitev kot posledico e-substitucije in porast paketnih storitev kot posledico e-trgovine. Razvoj spletne trgovine prinaša nove izzive in priložnosti na področju logistike in dostave. Oblikujejo se sodobni modeli izvajanja storitev, ki omogočajo racionalizacijo stroškov za izvajalce, na drugi strani pa najzahtevnejšim uporabnikom zagotavljajo storitve, izbrane glede na osebne preference. V takšnem okolju mora tudi Pošta Slovenije redno in sproti ne zgolj slediti trendom, temveč tudi investirati in svojo ponudbo prilagajati uporabnikom, in sicer z optimizacijo prodajne mreže, razvojem novih storitev in modelov, izboljšanjem uporabniške izkušnje ter celovito ponudbo.

H1: Globalizacija pozitivno vpliva na gospodarstvo majhne države, kot je Slovenija

Hipoteza se potrdi, saj globalizacija malim državam širi prostor za večjo ekonomijo obsega, njihov razvoj pa je odvisen od učinkovitega odzivanja na spremembe. Čim bolj je država specializirana, tem večje koristi ima od mednarodne menjave, kar pa ji omogoča globalizacija. Še več, lokalno in globalno se ne izključujeta, kar pomeni, da lokalno lahko razumemo kot izhodišče oziroma vidik globalnega. Večja odprtost lahko predstavlja preobrazbo identitete, ki predstavlja kombinacijo v povezovanju dobrin, idej in ljudi v širšem prostoru. Z vnaprejšnjim prilagajanjem, utrjevanjem znanja, ustrezno politiko razvoja, izbiro pravih usmeritev, sposobnostjo hitrega prilagajanja in fleksibilnega odzivanja lahko manjše države bistveno bolje rešujejo tegobe, ki bi jih lahko pestile v zvezi z globalizacijo.

H2: Uspeh podjetij/organizacij je odvisen od standardnih faktorjev, kot so znanje delo in kapital

Hipoteza se ovrže, saj je ključen trend v sodobni družbi, da vodilne vloge prevzamejo informacijske in komunikacijske tehnologije ter e-substitucija. Pred Pošto Slovenije oziroma pred celotno Skupino Pošta Slovenije, v kateri je tudi sedem povezanih družb, je veliko izzivov, saj je panoga v fazi transformacije. V skladu s svojo strategijo bo Pošta Slovenije v prihodnosti še vedno ohranjala vodilni tržni delež na področju poštnih storitev ter status izvajalca univerzalne poštne storitve na celotnem področju RS v skladu s predpisano kakovostjo, kjer pa bo ključna prilagoditev kakovosti dejanskim potrebam uporabnikov in spremenjenim razmeram na trgu poštnih storitev. Zaradi upada klasičnih poštnih storitev in substitucije z elektronskimi načini komuniciranja ter posledično spremenjenih navad uporabnikov se usmerja v razvoj in nadgradnjo inovativnih in konkurenčnih storitev ter sledi strategiji rasti in razvoja na področju paketnih in logističnih storitev.

H3: Spletna trgovina je dodana vrednost podjetja

Hipoteza se potrdi, saj podjetje PS Moj paket v štirih letih aktivnega delovanja dosega prepoznavnost na slovenskem tržišču s prodajo v lastni spletni trgovini in komunikacijo, s kataloško prodajo na poštnih okencih. Svoje prihodke povečuje z več kot 15-odstotno mesečno rastjo. Najbolj je podjetje prodajo povečalo z umestitvijo prodajnega kanala na poštna okenca, kjer se mesečno generira prek 1.500 naročil. Trend prodaje na sodobnih tržiščih se kaže predvsem v združevanju vseh prodajnih kanalov, torej spletne in fizične prodaje, zato lahko upravičeno verjamemo, da je združitev vseh prodajnih kanalov v podjetju PS Moj paket korak v pravo smer pri doseganju boljših prodajnih rezultatov, prodaje blaga, s tem se potrjuje, da je hčerinska družba dodana vrednost Skupine Pošta Slovenije.

Mednarodna trgovina predstavlja kot odličen element ekonomskega razvoja zlato priložnost za poštne operaterje, ki ponujajo opravljanje mednarodnih logističnih storitev. Bolj kot kadarkoli je pomembno podpreti trgovinsko dejavnost, ki temelji na večji administrativni učinkovitosti, na zmanjšanju stroškov in časa ter povečanju zmožnosti predvidevanja dogodkov na trgu. V mednarodni trgovini gre predvsem za elektronske nakupe, kjer je število uporabnikov tovrstnih storitev v zadnjih letih (med 2009 in 2016) narastlo s 17,6 milijona na 61,6 milijona (PR ŠT. 4 2017).

Hčerinsko podjetje Pošte Slovenije Moj paket je eno od podjetij Pošte Slovenije, ki že sodelujejo s Hrvaško pošto (ŽutiKlik – zutiklik.hr uporablja IT-platformo podjetja Moj paket). Spletna prodaja, s katero se podjetje ukvarja ni pomembna le na področju prodaje, temveč je ključno tudi to, da vsa dostava poteka prek Pošte Slovenije, vse prodajne izdelke pa je mogoče kupiti tudi v vseh poštnih poslovalnicah po Sloveniji.

Nakupne navade slovenskih potrošnikov počasi sledijo trendom v najrazvitejših državah in to predstavlja dodaten potencial, ki ga je mogoče izkoristiti. Z združitvijo fizične prodaje blaga na poštah in prodaje na daljavo, spletna kataloška prodaja, se razvija PS Moj paket v smeri velikih ponudnikov v Evropi in v svetu v ponudnika po več kanalih prodaje (multichannel).

Download full insight