Vpliv globalizacije na zaposlovanje v Sloveniji

42

Globalizacija – beseda, ki nam je zaradi njene pogoste uporabe domača, ko pa jo moramo podrobno opisati, opredeliti njen pomen, pa smo velikokrat v zadregi. Izraz se je pričel uporabljati leta 1990. Pomen besede izhaja iz angleške besede »global« kar pomeni svetoven in tudi v prevodu iz angleščine naletimo na besedo globalen, ki ga razumemo kot vseobsegajoč, brezmejen. Globalizacija je proces vplivajoč na vsa področja človeškega življenja, tudi na zaposlovanje. Povzročila je migracije ljudi, ki so v želji po boljšem življenju iskali zaposlitev v razvitejših državah. Evropska ureditev od 1. maja 2011 dovoljuje mobilnost na trgu dela za vse članice EU. Slovenski državljani se lahko brez omejitev zaposlujejo v državah EU , ne potrebujejo delovnih dovoljenj in so na trgu dela enakovredni drugim državljanom EU. Zaposlitve niso vezane na eno samo državo. Posledica globalizacije je tudi to, da slovenski delodajalci s svojo delovno silo in znanjem uspešno pridobivajo posle v tujini in tako pridemo do pojava napotitev delavcev na delo v tujino, ki je posledica skupnega evropskega trga. Da bi bilo to področje na ravni EU kar se da urejeno, je bilo sprejetih več predpisov, s katerimi so bile odpravljene administrativne ovire za prosti pretok oseb in storitev med državami članicami. Prav tako so se s predpisi uredile pravice napotenih delavcev. Ob napotitvi delavca v drugo državo mora delodajalec spoštovati pravila države, če so tam standardi za delavca ugodnejši. Upoštevati je potrebno minimalno plačo, delovni čas, minimalni čas odmora in počitka ter letni dopust, ki pripada delavcu. Države imajo področja različno urejena, različne so minimalne urne postavke. Zaposlitev v Avstriji je za veliko število ljudi pomenila rešitev v času gospodarske krize. Pogumni in vztrajni delavci so sprejeli izziv in se zaposlili v sosednji državi. Delavec v Avstriji za opravljeno delo prejme višjo plačo, kot bi jo prejel v Sloveniji. Prav tako je delavec v Avstriji manj obremenjen z davki in prispevki, večji delež davkov in prispevkov odpade na podjetje. Podružnica tujega podjetja v Sloveniji bo dosegala višji dobiček zaradi nižjih stroškov dela. Vendar ne iz razloga, na katerega bi najprej pomislili, ker so plače pri nas preveč obdavčene. Dobiček bo dosegala zaradi nižjih plač, ki jih bo morala izplačati zaposlenim. Minimalna plača v Avstriji, ki bo uzakonjena za vse branže v letu 2020 bo 1.500,00 evrov bruto, slovenska znaša 886,63 evrov. Avstrijska podružnica lahko delavca plača z minimalno avstrijsko plačo, pa bo ta plača v Sloveniji veljala za zelo solidno plačilo. Delavec po slovenski zakonodaji je bistveno bolj poceni kot delavec v Avstriji.

Download full insight