S fenomenom sive ekonomije se srečujemo v vseh gospodarstvih sveta. Ob njenem proučevanju smo se začeli zavedati, kakšne posledica in vpliv ima na gospodarsko rast in na okolje, v katerem živimo. Zaradi trenutne gospodarske krize se obseg sive ekonomije le še povečuje in le predstavljamo si lahko, kako pogubne bodo posledice za tako majhno gospodarstvo, kot je naše. Določene države si brez sive ekonomije ne znajo predstavljati svojega gospodarstva, saj je postala del sistema in ekonomske politike.
Slovenija se problema zaveda, zato je konec leta 2008 vzpostavila poseben projekt Siva ekonomija. Cilj projekta je spodbuditi davčne zavezance k legalizaciji in registraciji opravljanja dejavnosti, dvigu davčne kulture in ozaveščanju potrošnikov o negativnih posledicah sive ekonomije.

Download full insight