V diplomski nalogi smo se odločili raziskati zadovoljstvo strank s storitvami računovodskega
servisa xxx. Ključ do ciljnega uspeha poslovanja vsakega podjetja je izključno bistvo stranka.
Tega pomena se zaveda vedno več organizacij.

Stranke računovodskega servisa vedno več informacij o storitvah pridobijo iz medijev, od
znancev, prijateljev, iz raznih oglasnih materialov in interneta. To pomeni, da imajo na
globalnem trgu možnost izbire. Glede na navedeno so postale stranke zahtevnejše, izbirčnejše
in previdnejše pri izbiri računovodskega servisa.

Zaradi ciljno večjih pričakovanj strank mora računovodski servis natančno spoznati njihove
potrebe, želje in pričakovanja. Samo pravilno ravnanje s strankami ohranja njihovo
zadovoljstvo in zvestobo v računovodskem servisu.

V teoretičnem delu diplomske naloge bomo predstavili značilnosti ponudbe računovodskega
servisa, ob tem bomo definirali pojem računovodstvo, nato pa bomo pojasnili zahteve strank. V
raziskovalnem delu diplomske naloge bodo predstavljeni rezultati ankete, izvedeni na podlagi
anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnjevale stranke računovodskega servisa xxx. Rezultati
ankete bodo posredovani vodstvu zaradi vpogleda v rezultate ankete in uporabe le teh v
praktične namene.