Akreditacija je ena izmed oblik zagotavljanja kakovosti v izobraževanju. Je proces, v katerem Academia dokazuje doseganje standardov kakovosti posameznega akreditacijskega organa. Namen delovanja akreditacijskih organizacij je predvsem zavarovati študente na način, da periodično spremljajo izvedbo študijskih programov, odnos predavateljev in zaposlenih do študentov ter od šole zahtevajo nenehen razvoj.

Samo šole, ki nudijo dobro izobraževalno storitev študentom so lahko akreditirane. Tako Vam torej akreditacija zagotavlja, da boste na Academii deležni viso kokakovostne storitve. Academia je vseskozi evalvirana s strani številnih akreditacijskih organizacij in vedno ne le dosega ampak tudi bistveno presega zahtevane standarde uvajanja in zagotavljanja kakovostnega izobraževanja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

Skrbi za akreditacijo višješolskih strokovnih programov in višjih strokovnih šol z vpisom v razvid. MIZŠ tako preverja materialne in kadrovske pogoje ter s tem višji strokovni šoli omogoča izvedbo javnoveljavnih študijskih programov.

Pearson BTEC

BTEC je akreditacijsko telo srednješolskih in višješolskih strokovnih programov v Angliji ter akreditacijsko telo za druge programe. BTEC programi so najbolj razširjeni strokovni programi na svetu, ki se izvajajo na več kot 3000 šolah in visokošolskih zavodih v 70 državah sveta. Akreditacija omogoča izvedbo britanskih višješolskih programov v Sloveniji. 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Skrbi za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem terciarnem izobraževanju. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov in udeležencev v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.

ISO 9001:2015

Standard ISO 9001:2015 je izdala mednarodna organizacija ISO. Standard je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Standard se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev.

Andragoški center Slovenije: Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje

Projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI) je razvil Andragoški center Slovenije kot enega od vzvodov za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih zato, da bi različnim izobraževalnim organizacijam svetovali pri samoevalvaciji lastne kakovosti in iskanju poti k nadaljnjemu razvoju.

Erasmus+ Charter 2014-2020

Višja strokovna šola Academia Maribor je nosilka listine Erasmus. Erasmus+ je program Evropske Unije za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.