Strateški svet šole je bil imenovan skladno z Aktom o ustanovitvi šole in usklajen z veljavnim
Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju: trije predstavniki predavateljev, treh predstavnikov študentov (glede na zakonsko zahtevo je strateški svet okrepljen z dodatnim članom, predstavnikom študentov), en predstavnik diplomantov, predstavnica Štajerske gospodarske zbornice in predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje – območna služba Maribor.

Boštjan Vodnik

predstavnik študentov

Darko Dajčman, inž. str.

predstavnik diplomantov

Gregor Kramberger

predstavnik študentov

Lidija Majcen

predstavnica Štajerske gospodarske Zbornice

mag. Jože Ravničan

predavatelj

mag. Majda Kralj

predsednica strateškega sveta

Mirjana Zgaga

predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje

Nina Jesenšek

predstavnica študentov

Uroš Vračko, MBA

predavatelj