Analiza lokalnih volitev 2006 v občini Pesnica s poudarkom na komunikaciji

Študent: Roman Richter

Roman Richter je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjal maja 2008.

PDF

Diplomsko delo Roman Richter

Motiv za izbiro pričujočega diplomskega dela je v avtorjevem dolgoletnem delovanju v občinskem svetu občine Pesnica. Že tretji mandat sem občinski svetnik, od leta 2007 tudi
podžupan.

O pojmu lokalne samouprave prvič govorimo že v povezavi s srednjeveškimi mesti.  Skozi stoletja se je lokalna samouprava neprestano spreminjala, predvsem v povezavi s  spremembami režimov.
Z osamosvojitvijo Slovenije smo tudi v samostojni državi leta 1994 uvedli lokalno  samoupravo, kakršno poznamo še danes, resda z že nekaj spremembami oziroma dopolnitvami. Te spremembe so posegle predvsem na geografsko področje, spremenile pa so se tudi pristojnosti županov in občinskih svetov.

Lokalna samouprava je med ljudmi vedno bolj v ospredju. Ljudje želijo vedno pogosteje in konkretneje odločati o svojem neposrednem bivalnem okolju. Želijo odločati o posegih v  bivalno okolje, želijo razvoj bivalnega okolja kot prioriteto. Zato ne preseneča veliko število kandidatov na lokalnih volitvah, kakor tudi ne preseneča vedno večje število občin. Čas je pokazal, da so občine, ki so se odcepile od večjih občin, predvsem mestnih, beležile mnogo hitrejši razvoj predvsem na področju komunalne
infrastrukture in družbenih dejavnosti.

Na političnem področju vlada vedno večja konkurenca med političnimi strankami. V ta boj pa so se na lokalnem nivoju vključile tako imenovane nestrankarske liste in nestrankarski kandidati. Če hočemo biti v tej konkurenci uspešni, moramo dobro poznati tudi volilno telo – volivce.

Z analizo rezultatov lokalnih volitev 2006 v občini Pesnica smo želeli dobiti določene  odgovore, ki bodo služili kot podlaga za kvaliteten nastop na prihodnjih volitvah.

Kvaliteten, profesionalen nastop, poznavanje volilnega telesa, pravilen izbor načina nagovora volivcev ter kandidat, ki je znan volivcem in med njimi uživa zaupanje, so osnovni pogoji za uspeh na volitvah.

Ker je za uspešno kandidaturo potrebno dobro poznavanje pravil in zakonov, smo v nalogi podrobno obdelali tudi to področje, kakor tudi financiranje lokalnih volitev.

V analizi rezultatov lokalnih volitev 2006 v občini Pesnica smo ob primerjavi rezultatov lokalnih volitev 2002 zaznali določene premike v volilnem telesu. Zaznali smo premik v tako  imenovano desno stran, padla pa je podpora tako imenovanim neodvisnim listam.  Pomemben dejavnik na volitvah je tudi volilna udeležba, ki je v primerjavi z lokalnimi  volitvami 2002 bistveno slabša.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Roman Richter

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X