Analiza vloge spola v vrednostni verigi kave v Etiopiji

Ekonomist

Komercialist

Študent: Biniam Asmerom

Biniam Asmerom je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjal decembra 2020.

PDF

Diplomsko delo Biniam Asmerom

Razumevanje vloge spola je zelo pomembno za izboljšanje kmetijske vrednostne verige. Splošni motiv za pisanje te diplomske naloge je bil analizirati vlogo spolov v vrednostni verigi kave v Etiopiji ter oceniti težave, povezane z udeležbo moških in žensk v njej. Prav tako smo analizirali tržno maržo proizvajalcev in trgovcev v vrednostni verigi kave v Etiopiji.

V Etiopiji je večina ljudi mnenja, da obstaja delitev dela po spolu, četudi nekateri trdijo, da takšne delitve dela ni. Ker so ženske večinoma odgovorne za opravljanje nalog, povezanih z družino in domom, kot je npr. skrb za otroke, priprava obrokov za družino, prinašanje vode idr., ter le občasno sodelujejo pri delu izven njihovega gospodinjstva, bi se morali ukrepi, namenjeni izboljšanju proizvodnje kave, bolj osredotočiti na opredeljene kategorije spolov.

S tematiko oskrbe kave in vrednostne verige v Etiopiji bomo na kratko predstaviti dejavnike delovanja vrednostne verige kave, to je, kako lahko finančno revni akterji vrednostne verige izboljšajo svoj življenjski standard prek vira vrednostne verige kave ter se spoprimejo z izzivi in s projekti oskrbe s kavo v Etiopiji. Ta raziskava obravnava tudi možnosti za etiopsko kavo s strani finančnih in bančnih institucij.

V diplomskem delu so uporabljene različne raziskovalne metode. Metodologija in raziskovalni pristop, uporabljen v tej študiji, so sekundarni viri, zbrani z različnih spletnih strani nekaterih člankov, povezanih s kavo, ter podatki in informacije, ki so na voljo na internetu. Teoretični koncept tega projekta se vrti okoli opredelitve naslova, vloge spola, statusa žensk v Etiopiji, vrednostne verige kave, delitve dela in diskriminacije na podlagi spola pri pridelavi kave v kmetijstvu. Del pregleda literature vključuje tudi delitev dela pri odločanju, dostop spola do virov znanja in veščin ter vlogo spola pri tržni marži etiopske kave in ustvarjanje boljše atmosfere tržnega okolja za vse akterje vrednostne verige. V Etiopiji je celotno gospodarstvo močno odvisno od kmetijstva, ki zagotavlja približno 40 % BDP in 80 % izvoza kave. V tej državi veliko ljudi živi pod pragom revščine. Pridelava kave, ki igra pomembno vlogo pri kulturnih in socialno-ekonomskih možnostih države, zato izboljšuje življenjski standard revnih akterjev vrednostne verige s pomočjo celotnega vira verige ali sistema. Zato je proučitev števila žensk, ki sodelujejo v etiopski vrednostni verigi kave, in kako zaradi finančnega stanja manjšine postanejo močno soodvisne, velikega pomena.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Biniam Asmerom

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.