Davčni in računovodski vidik preoblikovanja s. p. v d. o. o. ter razlike v vrstah zaposlitve

Računovodja

Študent: Barbara Fijavž

Barbara Fijavž je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala marca 2020.

PDF

Diplomsko delo Barbara Fijavž

 

Da lahko kot računovodja izpeljemo preoblikovanje iz s. p. v d. o. o., moramo sprva dobro poznati lastnosti, prednosti in slabosti tako podjetnika kot tudi družbe z omejeno odgovornostjo. Te osnovne in pomembne razlike nas bodo ob ključnih trenutkih usmerile k pravilni odločitvi.

Skozi diplomsko delo bralec pridobi pomembne podatke o tem, kako sploh začeti svojo poslovno pot, kaj vse potrebuje, kje poiskati pomoč in kaj vse urediti za pravilno delovanje. Spozna pomembne značilnosti s. p. in d. o. o., da se lažje odloči, katero obliko poslovanja si bo izbral ob odprtju podjetja. Obstoječemu podjetniku pa te koristne informacije pomagajo pri morebitnemu odločanju preoblikovanja v d. o. o. 

Večji del diplomskega dela je namenjen davčnemu in računovodskemu vidiku preoblikovanja podjetnika v d. o. o., kjer primerjamo obdavčitve in koriščenje olajšav med tema dvema pravno organizacijskima oblikama. Zajete pa so tudi vse spremembe in novosti za leto 2020. V nadaljevanju je opredeljen tudi statusni vidik preoblikovanja, kjer dobimo pomembne informacije o različnih določilih in pravilnem ter časovnem poročanju.

Ob upoštevanju krovne teme diplomskega dela »Enakost in raznolikost na delovnem mestu« sem primerjala opravljanje dela kot podjetnik in kot zaposleni (družbenik) v d. o. o. Opisala sem razlike glede delovnega razmerja, prispevkov, koriščenje dopusta in bolniškega staleža, delovnega časa in enakost ter raznolikost na delovnem mestu.

Sama raziskava je temeljila na pridobivanju informacij podjetnikov o njihovem mnenju o preoblikovanju iz s. p. v d. o. o. Torej, zakaj so se odločili za to pravno organizacijsko obliko, ali menijo, da je poslovanje pri s. p. enostavnejše in manj kompleksno ter ali je proces preoblikovanja težek, dolgotrajen in drag.

Opravila sem tudi nekaj intervjujev s podjetniki, ki so se že preoblikovali v d. o. o. Spraševala sem jih o poteku preoblikovanja, ali je bilo temu potrebno nameniti veliko svojega časa in katera oblika je po njihovem mnenju boljša.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Barbara Fijavž

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.