Deformacije ozobja med termično obdelavo

Strojništvo

Študent: Bojan Gajšek

Bojan Gajšek je diplomant Višje strokovne šole Academia, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal v oktobru 2015.

PDF

Diplomsko delo Bojan Gajšek

Z rešitvijo, ki je navedena v diplomski nalogi, smo lahko zadovoljni. V delu so teoretične
razlage podprte s praktičnimi testi. Naš cilj je bil, da ugotovimo razlog nenadne spremembe deformacije in da zmanjšamo raztros deformacij ozobja na tolerančno območje. Osredotočili smo se na slednjega.

Našim vzorčnim pečnim šaržam smo omogočili iste pogoje, tako da smo vse vzorce vzeli iz
ene metalurške šarže, posneli z eno posnemalno iglo, ter jih oštevilčene namestili na enaka
mesta po shemi. Vse vzorčne kose smo dvakrat merili s koničnim kalibrom, pred procesom toplotne obdelave in po zaključenim procesom toplotne obdelave. Vse meritve smo dokumentirali.

Glavna ugotovitev pridobljena iz teorije in prakse je, da lahko imamo vpliv na deformacijo
ozobja peste, kar smo tudi dokazali. Deformacijo lahko zmanjšamo in povečamo, kar pomeni manjšo odvisnost od strojne obdelave pred kaljenjem – posnemanje.

Posledica uvedbe hlajenja materiala v hladilni komori (z zanko) je, zmanjšanje deformacije in raztrosa deformacije ozobja peste. S tem postopkom bomo v bodoče dobili večji izkoristek dobrih kosov.

S konstantnim spremljanjem in meritvami smo ugotovili vpliv hlajenja na spremembo
deformacij. Iz rezultatov meritev je razvidno, da se izmerjene vrednosti raztrosa zmanjšajo in so tudi manjše od tolerančnega območja velikosti ozobja po termični obdelavi pri ohlajevanju z zanko. Način ohlajevanja nima vpliva na površinsko trdoto in globino cementacije kar smo dokazali z metalografsko analizo.

Po termični obdelavi imamo trenutno večji delež kosov za popravilo ozobja s tako imenovanim trdim brušenjem. V bodoče lahko pričakujemo da bo teh kosov bistveno manj in s tem bodo zmanjšani stroški, ki nastanejo zaradi dodatne obdelave.

 

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Bojan Gajšek

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.