Implementacija pravilnika o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih v obstoječ sistem računovodskega poročanja na primeru podjetja X

Ekonomist

Študent: Erika Irman

Erika Irman je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala julija 2021.

PDF

Diplomsko delo Erika Irman

Vsako podjetje je ustanovljeno z namenom ustvarjati dobiček. V današnjem globalnem svetu se podjetja trudijo ostati konkurenčna, povečati proizvodnjo, zniževati stroške in s tem ustvariti večji dobiček.

Osnovni in najpomembnejši dejavnik podjetja je obvladovanje stroškov. Poslovodstvo podjetja mora dobro poznati področje poslovanja stroškov, saj jih le tako lahko obvladuje in sprejema dobre poslovne odločitve.

Informacija je za poslovodstvo osnova za spremljanje in obvladovanje družbe. Informacije morajo biti točne, natančne, ustrezne in pravočasne. Znanje o različnih razvrstitvah stroškov omogoča njihovo lažje razumevanje in odzivnost na različne pogoje gospodarjenja.

Poznane so naravne stroškovne vrste, neposredni in posredni stroški, spremenljivi in stalni stroški, kratkoročni in dolgoročni stroški, dodatni in mejni stroški ter izvirni in izvedeni stroški.

Stroški pri opravljanju poslovnih nalog nastajajo na različnih stroškovnih mestih. Povzročitelji stroškov so stroškovni nosilci – ustvarjeni proizvodi in storitve.

Podjetje lahko s skrbnim in natančnim spremljanjem po stroškovnih vrstah, stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih stroške nadzoruje, obvladuje in tudi predvideva oziroma načrtuje.

Diplomsko delo v grobem obsega dva dela. V prvem delu sem predstavila osnovne pojme razporejanja stroškov, vrste stroškov, pomembnost ugotavljanja stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih ter pomen sodil oziroma ključev za prerazporejanje stroškov posrednih stroškovnih mest na končna stroškovna mesta oziroma profitne centre.

Drugi del naloge je praktičen. Gre za predstavitev stroškovnih mest, profitnih centrov in področnih odsekov Podjetja X.

Poudarek je predvsem na izdelavi izkaza poslovnega izida po dejavnostih na osnovi Pravilnika o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih, ki je bil ažuriran decembra 2019 in je začel veljati januarja 2020.

Gre za primerjavo in ugotavljanje odstopanja v čistem poslovnem izidu posameznih dejavnosti glede na predhodno veljaven pravilnik.

Sprejetje novega pravilnika o prerazporejanju posrednih stroškov in določitvi sodil/ključev delitve namreč naj ne bi bistveno vplivalo na rezultate poslovanja posamezne dejavnosti. Pravilnika naj bi bila med sabo primerljiva.

Diplomsko delo Erika Irman

PDF

Diplomsko delo Erika Irman

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.