Izbira in optimizacija trdnostnega preskusa posode

Strojništvo

Študent: Boris Hren

Boris Hren je diplomant Višje strokovne šole Academia, program Strojništvo. Svojo diplomsko nalogo je zagovarjal v novembru 2016.

PDF

Diplomsko delo Boris Hren

Osnovni namen periodičnega pregleda tlačne posode je zagotoviti varno obratovanje čez celotno življenjsko dobo – zagotavljanje varnosti med obratovanjem. Da bi lahko to dosegli, morata tako akreditirani organ kot uporabnik medsebojno sodelovati na najvišji možni ravni zaupanja. Za to, da bi tlačna posoda obratovala normalno, je v celoti odgovoren lastnik oz. uporabnik. Akreditiran kontrolni organ nudi uporabniku celovito izvedbo predpisanih vrst periodičnih pregledov tlačne posode. Uporabnik s strokovno pomočjo akreditiranega organa zagotovi tehnično pravilno in varno obratovanje tlačne posode.
V diplomski nalogi smo opisali različne vrste trdnostnih preskusov. Ugotovili smo prednosti in slabosti posameznega trdnostnega preskusa.

Mi smo izvedli le eno vrsto trdnostnega preskusa, to je pnevmatskega. Pnevmatski preskus smo izvedli na naši obstoječi opremi, ki je locirana v našem obratu v Črnučah. Delo smo morali prilagoditi zahtevam, ki jih je postavil uporabnik naše tlačne posode. Pri tem nismo smeli prekiniti dobavo energije iz tlačne posode. Posoda je napolnjena s komprimiranim dušikom, ki služi kot varovanje sistema pri polnjenju jeklenke z acetilenom. Za to vrsto trdnostnega preskusa smo se odločili zaradi več dejavnikov kot so: Izvedba samega procesa je dokaj hitra in z majhnimi stroški. Ker tlačne posode nismo onesnažili z vlago, nam posode po opravljenem preskusu ni bilo potrebno sušiti in je bila takoj primerna za uporabo.. S tem preskusom smo pokazali prednosti same izvedbe. Ugotovili smo, da je lahko trdnostne preskuse še bolj izboljšali in s tem tudi optimizirali.
Da bi lahko trdnostne preskuse izvajali še bolj kakovostno, si želimo možnosti elektronskega zapisovanja podatkov prek merilnikov tlaka. Tako se podatki zdaj zapisujejo le ročno, na podlagi vizualnega preverjanja. V primeru elektronskega zapisa podatkov bi imeli sprotna dokazila za lažjo izdelavo končnega potrdila o opravljenem delu. V prihodnosti razmišljamo tudi o vpeljavi pregledov tlačne posode z akustično emisijo. Nabava takšne opreme je zaenkrat še predraga, pa tudi naš trg je premajhen in konkurenca velika. Pri tem smo omejeni tudi z znanjem, saj je izvedba z akustično emisijo dokaj zahtevna. Za delo je predvsem treba imeti znanje za vrednotenje rezultatov. Izvedba trdnostnega preskusa z akustično emisijo ima vsekakor veliko prednosti, pa tudi slabosti. Prednost je predvsem pri enostavni izvedbi samega pregleda tlačne posode.

Če hočemo obvladovati in vpeljati novo tehnologijo, so potrebna dodatna izobraževanja, ki pa jih je na našem področju v Sloveniji premalo, zato se dodatnih izobraževanj udeležujemo predvsem v tujini. Izobraževanje za delo na našem področju je zelo pomembno, saj s tem lahko pridobimo nova spoznanja ali pa uporabo novih tehnologij pri izvedbi trdnostnega preskusa tlačne posode. Pri tem smo mnenja, da lahko samo z nenehnim izobraževanjem dosegamo rezultate, ki ne vplivajo na varno izvedbo trdnostnega preskusa in nam bodo predvsem v pomoč pri nadaljnjem delu.
Doslej smo zadovoljni, ker dosegamo cilje, ki si jih postavimo, vendar si moramo cilje zastaviti realno. Naše glavno vodilo je, da ne odstopamo od zakonodaje in predpisov in vse stranke obravnavamo enakovredno, pa naj gre za farmacevtsko področje, področje prehrane ali pa ostalo predelovalno industrijo. Sama izvedba trdnostnega preskusa se razlikuje od posameznih zahtev, ki veljajo za uporabnike tlačnih posod. Zelo pomembno je, da ne ogrožamo varnosti zdravja ljudi in živali in posledično ne ogrožamo vpliva na okolje v katerem delujemo.
Samo razvit sistem priprave tlačne posode za pregled in izvedba trdnostnega preskusa omogočata učinkovito izrabo časa in energije, ekološko sprejemljive dejavnike, posledično pa zmanjševanje stroškov in povečanje varnosti pri izvedbi trdnostnega preskusa tlačne posode. Samo kakovosten in stalen nadzor nad tlačnimi posodami nam zagotavljata varno delo med uporabo posod pri odjemalcih.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Boris Hren

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.