Komunikacija in reševanje konfliktov na bančnem okencu kot dejavnik uspešnega trženja

Komercialist

Študent: Mojca Tomanič

Mojca Tomanič je diplomantka programa Komercialist na Višji strokovni šoli Academia.
Predstavljeno diplomsko delo je zagovarjala decembra 2012.

V prvem teoretičnem delu naloge sem želela prikazati, da je pogoj za uspešno pridobivanje, trženje in ohranjanje strank v bankah pravilno zastavljeni cilji komunikacije ter pravilna izbira komunikacijskih kanalov.

Nekakšno »osebno razmerje« med banko in komitentom je odločilnega pomena in prinaša obojestransko korist. Komitent je zadovoljen, kadar so njegova pričakovanja izpolnjena, ko čuti zaupanje in zanesljivost. Ta uspeh temelji predvsem na človeškem dejavniku: na motivaciji, usposobljenosti in pripravljenosti vseh zaposlenih, tako vodij kot bančnih delavcev. Vodja ima pomembno vlogo pri ustvarjanju pozitivne klime med zaposlenimi in pri sami organiziranosti dela in nalog. Na uspeh pa posredno vplivajo tudi: urejenost zaposlenih, urejeno delovno okolje in urejeni delovni prostori, ki so tudi pogoj za učinkovito, trajno zadovoljstvo strank.

Startup Stock Photos

Startup Stock Photos

Tudi pri reševanju konfliktov je najpomembnejša komunikacija. Pogoj za uspešno reševanje le teh je sposobnost poslušanja in spoštovanje mnenj drugih.
V raziskovalnem delu naloge sem izvedla anketo, s katero sem ugotovila, da ostajajo komitenti kljub neizprosni konkurenci med bankami, zvesti eni banki. Želijo pa si več ponudbe, več izbire, s tem tudi lažje odločanje. Želijo si več osebne obravnave in predvsem krajše čakalne vrste. Raziskava je tudi pokazala, da je komunikacija v bankah dobra. Anketiranci pripisujejo veliko vlogo prijaznosti, diskretnosti in zanesljivosti. Iz raziskave sem lahko sklepala, da se ostaja kljub vedno večji izbiri sodobnih bančnih poti osebni pristop še vedno najpomembnejša vez med komitentom in banko.

 

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.