Menjava manj učinkovite parne turbine tipa impulzne s tipom reakcijska za povečanje učinkovitosti turbo-generatorskega postrojenja

Strojništvo

Študent: Jaka Bradač

Jaka Bradač je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal v avgustu 2023.

PDF

Diplomsko delo Jaka Bradač

Podjetja, ki delujejo v energetskem segmentu proizvajanja električne energije in koriščenja termalne energije, se usmerjajo v zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti in izkoristkov vložene energije. Borijo se za razvijanje naprav, ki imajo najboljši mogoč izkoristek, pri čemer se konstrukcijsko razvijajo nove in nove komponente.

Posledično je doseganje večjega izkoristka vložene energije pri prenosu termalne energije v mehansko; v tem diplomskem delu je to tudi jedro ugotovitev. Posledično mehanska energija postane gonilo za generator električne energije kot produkt.

V diplomskem delu bo predstavljena teorija izkoriščanja termalne energije v korist uporabe vodne pare kot medija, ki je gonilo parne turbine in spremembe v mehansko energijo. Bistvo naloge je predstavitev projekta, izvedenega v obratu celuloze v Italiji, pri čemer sem deloval kot projektni vodja dobavitelja turbo-generatorskega postrojenja.

V celoti je turbo-generatorska oprema del kombiniranega cikla proizvajanja električne energije, pri čemer je naročnik zamenjal tudi plinsko turbino, katere izpušni sistem se uporabi kot proizvajalec vodne pare z uporabo toplotnega izmenjevalnega sistema za pogon parne turbine in s tem doseže višji izkoristek celotne elektrarne. Oprema, ki je bila implementirana v proizvodni obrat, zajema turbo-generatorsko postrojenje in kot gonilo uporablja parno turbino tipa reakcijska ali akcijska.

Reakcijske turbine uporabljajo tehnologijo statorskih šob za prenos sile vrtenja na rotorski del turbine. Zaradi visokih obratov rotorja je konstrukcija izdelana v obliki bobna tako, da je zadoščeno zahtevnim mejnim vrednostim opletanja rotorja pri hitrosti več kot 10.000 obratov na minuto. Električni generator ima nazivno hitrost obratov 1.500 na minuto. V ta namen se uporabi gonilo, ki z zelo majhnimi izgubami prenese moment in moč iz gredi parne turbine na gred elektro generatorja.

Izvedba nadgradnje turbo-generatorskega postrojenja naročniku zagotavlja večji izkoristek vložene energije in posledično večjo vrednost končnega produkta, kar je v našem primeru električna energija za napajanje energetsko potratne opreme v proizvodnem obratu papirnice oz. celuloze, pri čemer se izkoristi tako električna energija kot vodna para postrojenja.

Izhodna vodna para iz turbine ima tlak v višino 4.0 bara in se uporablja v nadaljnjem (Tomšič, 2010) procesu obrata pri izdelavi končnega proizvoda papirja.


 

Diplomsko delo Jaka Bradač

PDF

Diplomsko delo Jaka Bradač

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X