Možne posodobitve dobave energentov kot poslovna strategija optimizacije poslovanja podjetja YX

Strojništvo

Študent: Andrej Tement

Andrej Tement je diplomant Višje strokovne šole Academia, program Stojništvo. Svojo diplomsko delo je zagovarjal v januarju 2016.

PDF

Diplomsko delo Andrej Tement

V diplomskem delu sem poskušal predstaviti možnosti, ki jih ima proizvodno podjetje za prihranek stroškov za energijo.

Podjetje se za svoje delovanje ne more izogniti nekaterim stroškom, kot so stroški za pogonsko energijo strojev in proizvodne procese, za razsvetljavo, za ogrevanje in hlajenje prostorov, za pogon ostalih naprav v podjetju.

Lahko pa zmanjša energetske zgube v okolje, poišče alternativne cenejše vire energije ali pa ugodnejše načine dobave energije. Velikokrat skupaj s prehodom na alternativne in cenejše vire energije uspemo istočasno zmanjšati tudi škodljive vplive na okolje, kar je glede na obremenjenost okolja zelo pozitivno.

V kratkoročnem planu zmanjševanja stroškov sem se posvetil predvsem optimizaciji, ki finančno ne predstavlja prevelikega stroška, doba povračila investicije je ekonomsko sprejemljiva. Zato se tudi ne investira v napravo za soproizvodnjo elektrike in toplote, temveč se specializiranemu podjetju omogoči, da napravo vgradi in se nato odkupuje cenejša električna in toplotna energija, kar z ekonomskega stališča predstavlja znižanje stroška brez lastne investicije.

Vložek v sistem »energy recovery« pomeni izkoriščanje do sedaj zavržene energije in tudi s stališča okoljevarstva predstavlja velik korak, sama investicija se zaradi zelo velikega izkoristka povrne v relativno kratkem času.

Začetek izvajanja kratkoročnega plana zmanjševanja stroškov je premaknjen v leto 2010, zato sem v nalogi lahko predstavil tudi realne rezultate. Podatki v razpredelnicah prikazujejo povrnitev investicije že sredi leta 2016, torej je vložek v posodobitev sistema več kot upravičen.

Kar se tiče dolgoročnega plana zmanjševanja stroškov, je treba zaradi precej večjih investicij v posodobitev upoštevati tudi okoljske vidike, saj je zmanjševanje škodljivih vplivov v okolje zelo pomembno tudi za uspešen razvoj podjetja. Zato ni dovolj, da za rentabilnost investicije upoštevamo samo dobo povračila finančnih sredstev, temveč je treba pri tem upoštevati zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje.

V nalogi sem predstavil možnost zmanjšanja porabe električne energije za hlajenje in le-to nadomestil s pomočjo uporabe toplotne energije sonca preko sistema adsorpcijske toplotne črpalke. Sistem za svoje delovanje ne porabi praktično nič plačljive energije. Vso potrebno energijo za hlajenje, ki je seveda brezplačna, črpa iz okolja.

Zmanjševanje stroškov za energijo je procentualno največje v prvem delu primerjalnega obdobja, saj je bilo na začetku največ pomanjkljivosti, ki jih je bilo mogoče odpraviti. Posegi v nadaljevanju so vedno zahtevnejši in dražji.

Na koncu lahko ugotovim, da se da na področju zmanjševanja narediti kar nekaj izboljšav, ki nam dajo v relativno kratkem času dobre rezultate, vsekakor pa ni zanemarljivo tudi dejstvo, da vzporedno z zmanjševanjem stroškov poskrbimo tudi za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje.

Vsekakor vodstvu podjetja predlagam nadaljevanje politike zmanjševanja stroškov, saj je to velik vložek v prihodnost. V bodoče pa je priporočljivo razmisliti še o kakšnih dodatnih načinih za zmanjševanje stroškov za energijo.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Andrej Tement

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.