Obdavčitev fizičnih oseb v Republiki Sloveniji, ki imajo status rezidenta, in fizičnih oseb, ki imajo status nerezidenta

Računovodja

Študent: Ekaterina Chebunina

Ekaterina Chebunina je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Računovodstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjala novembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Ekaterina Chebunina

V današnjem svetu smo vse lažje mobilni. Da bi izboljšati svoje življenjske razmere in udobje, se lahko ljudje selijo ne le znotraj svoje države, ampak po vsem svetu.

Prebivalstvo Slovenije se torej v zadnjih treh letih ni povečalo zaradi naravnega prirasta, temveč zaradi preseljevanja tujcev. Posledično vse več tujih državljanov dela v Sloveniji. Podobno se slovenski državljani selijo v druge države, da bi zaslužili več kot lahko doma. Ne glede na državo prebivanja ima vsak posameznik svoje davčne obveznosti.

Te so odvisne od njegova statusa, in sicer, ali je rezident ali nerezident.

Rezidenti so obdavčeni po načelu svetovnega dohodka, kar pomeni, da plačujejo davke od dohodkov, ki so ustvarjeni na ozemlju države rezidentstva ter v drugih državah. Nerezidenti so obdavčeni po načelu vira dohodka, kar pomeni, da plačujejo davke od dohodka samo v tej državi, kjer je ta dohodek ustvarjen.

Pogosto se posamezniki znajdejo v položaju dvojne obdavčitve. To se zgodi takrat, kadar je isti dohodek, ki ga zasluži ena fizična oseba, obdavčen v dveh različnih državah.

Dvojno obdavčenje se lahko odpravi na podlagi mednarodne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjene med državami.

Temo diplomskega dela sem izbrala zato, ker delam na področju računovodstva. Pri svojem delu se vse pogosteje srečujem s situacijami, ko delodajalci zaposlujejo tuje delavce. Pri obračunu plač za tovrstne zaposlene sem opazila, da jih večina ne ve, kaj pomeni status rezidenta oziroma nerezidenta, kaj je treba narediti za pridobitev statusa rezidenta ali nerezidenta ter kakšne so njihove pravice in obveznosti.

V diplomskem delu bomo poskušali pridobiti podrobne informacije na ta vprašanja. Pridobljene informacije bodo koristne tako za posameznike, ki so prispeli v Slovenijo ali jo zapustili, kot za slovenska podjetja, ki zaposlujejo tuje državljane.

Prav tako bodo te informacije koristile vsem, ki so zaposleni na področju računovodstva, da bodo lahko pravilno obračunali plačo in da jasno odgovorili na vprašanja o rezidentskem statusu delavcem, ki te informacije potrebujejo.

Diplomsko delo Ekaterina Chebunina

PDF

Diplomsko delo Ekaterina Chebunina

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X