Pomen razvoja in trženja novih izdelkov lastne blagovne znamke – Študija primera podjetja BH in blagovne znamke Greenheat Austria

Komercialist

Študent: Miha Hotujec

Miha Hotujec je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjal avgusta 2022.

PDF

Diplomsko delo Miha Hotujec

Pri poslovanju podjetja se kaj hitro izkaže, da so razvoj, vpeljevanje izdelkov lastne blagovne znamke v prodajni asortima ter njihovo trženje lahko ključnega pomena in velik kazalnik za uspešnost podjetja.

Poznavanje trga in njegovih potreb, razumevanje in dialog s končnim uporabnikom, konstanten razvoj novih artiklov s pridihom ekološke (zelene) uporabe slednjih, stremenje k povezovanju vseh segmentov in oddelkov znotraj podjetja ter kritičen in konstruktiven dialog med njimi imajo dokazano izredno velik vpliv na uspeh v vseh fazah uvedbe novega izdelka lastne blagovne znamke podjetja.

Razvoj in trženje izdelkov lastne blagovne znamke sta zelo kompleksna procesa, ki vplivata na vse dejavnosti podjetja neposredno ali posredno, torej vplivata tudi na vse tiste aktivnosti podjetja, ki se neposredno ne ukvarjajo z razvojem novih izdelkov.

Uspeh novih izdelkov lastne blagovne znamke pa je zelo pomemben tudi za vzpodbudo in motivacijo pri zaposlenih v podjetju na vseh oddelkih in pozicijah, saj vsak posameznik tako ali drugače vpliva na potek in sinergijo učinkov, ki jih uspeh sproža, saj so novi izdelki pogosto odgovorni, direktno ali posredno, za velik del dobička, ki ga imajo rastoča podjetja, posledično pa je uspeh povezan s finančnimi nagradami in napredovanjem zaposlenih.

Podjetje si lahko možnosti za uspeh vedno poveča z razumevanjem procesa razvoja in trženja novih izdelkov lastne blagovne znamke le tako, da razvoj novih izdelkov lastne blagovne znamke vključi v svojo korporativno in tržno strategijo.

Razvoj in trženje novih izdelkov lastne blagovne znamke torej vključuje niz faz, ki se začnejo z identifikacijo neke priložnosti in končajo s komercializacijo oz. oceno stanja po lansiranju novega izdelka na trg.

V diplomskem delu smo tako proučili vse ključne točke pomena razvoja in trženja pri uvedbi novih izdelkov lastne blagovne znamke med prodajne izdelke podjetja in analizirali potrebe ter dokazali nujnost pri kazalnikih uspešnosti, ki lahko dvignejo eno podjetje nad drugimi oz. pred konkurenco.

Prikazali smo najbolj pomembne točke uvajanja novega izdelka lastne blagovne znamke in dokazali, da so v podjetju BIOLES Horizont, d. o. o., izdelali celovite in smiselne rešitve, ki nedvomno vplivajo na razširitev ponudbe podjetja in njegovih uspehov tako na domačem kot na tujih trgih.

Na podlagi teoretičnega in raziskovalnega dela smo pojasnili in opredelili pomen razvoja in trženja izdelkov lastne blagovne znamke, ki v vseh pogledih dajejo podjetju ključno in zelo pomembno dodano vrednost.

Diplomsko delo Miha Hotujec

PDF

Diplomsko delo Miha Hotujec

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X