Postavitev sistemov tehničnega varovanja v poslovnem objektu

Varovanje

Študent: Jože Kirbiš

Jože Kirbiš je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Varovanje. Svoje diplomsko delo je zagovarjal maja 2023.

PDF

Diplomsko delo Jože Kirbiš

Diplomska naloga »Postavitev sistemov tehničnega varovanja v poslovnem objektu« poskuša predstaviti, kaj vse je potrebno narediti in vedeti, če želimo v nekem poslovnem objektu izvesti primerno tehnično varovanje. Da pa se to lahko izvede, moramo najprej vedeti, kaj vse spada pod delovno okolje.

V diplomskem delu bom opisal, kaj so sistemi tehničnega varovanja in kako so se razvijali skozi zgodovino vse do danes in kako se delijo glede na svoj namen. V nadaljevanju se dotaknemo razlogov, zakaj prihaja do varovanja poslovnih objektov in na kaj vse moramo biti pozorni pri načrtovanju varovanja.

Sem pa v diplomski nalogi primerjal naše predpise na področju tehničnega varovanja s predpisi s  sosednjo Avstrijo. Predvsem me zanima, koliko v Republiki Avstriji uveljavljajo standarde in kdo namešča tehnične sisteme varovanja v objekte.

Podrobneje je opisan primer prakse postavitve sistemov tehničnega varovanja v poslovnem objektu. Kako se opravi raziskava samega objekta, njegove okolice in kako se na podlagi pridobljenih informacij pripravi načrt varovanja in ocena tveganja. Imamo objekt, ki vključuje več različnih dejavnosti, in sicer prodajo, razvoj, projektiranje, proizvodnjo in skladišča.

Poudarek je na primernosti potrebnega sistema za zagotavljanje varnosti in želja naročnika. S primerom je prikazano, kako je s požarnim varovanjem in koliko sploh lahko investitor vpliva pri odločanju nabave in integracije enega od teh sistemov v sam objekt. Podrobneje je razloženo tudi, kdaj kakšen objekt mora biti varovan s tehničnim varovanjem in kdaj smatramo varovanje kot nadstandard.

Za boljše razumevanje bom v nalogi podrobneje razložil, kaj je mehansko varovanje in kaj je tehnično varovanje. Predstavil bom tudi, kako sta mehansko in tehnično varovanje lahko med seboj povezana. Koliko tehnično varovanje vpliva na mehansko varovanje in kdo vse se za povezanost teh sistemov mora uskladiti. Sistemi tehničnega varovanja se posebej predstavijo, kateri so in čemu služijo ter kako se jih deli znotraj njihove uporabnosti ter namena varovanja.

Predstavil bom tudi intervju, ki je bil opravljen s tehničnim direktorjem enega od podjetij, ki se ukvarja s tehničnim varovanjem.


 

Diplomsko delo Jože Kirbiš

PDF

Diplomsko delo Jože Kirbiš

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X