Prilagajanje tehnične dokumentacije in podatkov za potrebe brezpapirnega poslovanje v podjetju

Strojništvo

Študent: Jure Rajh

Jure Rajh je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal septembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Jure Rajh

V diplomskem delu sem opredelil temeljne pojme in postavil teoretične osnove več vidikov brezpapirnega poslovanja in le-te implementiral v praktično uporabo v proizvodnih procesih.

Kot osnovo za prehod na brezpapirno poslovanje sem si izbral »strojni oddelek« podjetja Arcont d.d. saj sem v okviru obvezne prakse prav tej temi posvetil največ časa.

V diplomskem delu sem se osredotočil na osnovne hipoteze, ki sem jih razdelal, ovrednotil in jih poskušal po analitični poti potrditi oz. zavreči.

Posebno pozornost sem posvečal temu, kako delavcu s pomočjo brezpapirnega poslovanja olajšati delo, kako nam brezpapirno poslovanje olajša naknadno spreminjanje tehnične dokumentacije, kako izboljšati sledljivost in dostopnost tehnične dokumentacije v primeru popolne digitalizacije ter kako z implementacijo brezpapirnega poslovanja poskrbeti za večjo varnosti pri samih proizvodnih procesih.

Kako prilagoditi tehnično dokumentacijo za potrebe brezpapirnega poslovanja (digitalizacije)? Kako izboljšati tehnično dokumentacijo in s tem zaposlenemu olajšati razumevanje načrtov?  Kako zagotoviti sledljivost polizdelkov s pomočjo računalniško podprtih programov v času montaže v proizvodnji?

Tako se preko osnovnih vprašanj, ki jih implementiramo v dotično podjetje, najlažje odločimo za smiselnost digitalizacije. V podjetju, ki ga obravnavam v diplomskem delu, so proces brezpapirnega poslovanja  začeli implementirati postopoma.

Najprej so vse načrte revizijsko posodobili in razčlenili v 4 sklope, ki kasneje predstavljajo najuporabnejšo kombinacijo preprostosti, sledljivosti in uporabnosti (kar se tiče  načinov shranjevanja datotek, ki jih kasneje lahko uporabimo pri drugih NC programih/napravah).

V zaključnem delu se dotaknemo splošnih izrazov digitalizacije, ovrednotimo smiselnost odločanja za brezpapirno poslovanje, prikažemo praktični način spreminjanja načrtov in njihovega shranjevanja, obenem pa zajamemo predloge izboljšav, kako s prehodom na brezpapirno poslovanje narediti delovno okolje še bolj varno.

Prav tako se v zaključni nalogi dotaknemo stroškov, ki nastajajo pri uvajanju brezpapirnega poslovanja, in sprememb načina dela, ki so do spremembe dopuščale interna spreminjanja načrtov »na roko«.

V kolikor se odločimo za digitalizacijo, se je potrebno zavedati, da se mora tudi celoten kader prilagoditi novemu načinu dela ter da se vsakršna sprememba dosledno revizijsko vpiše v posodobitev načrtov.

Diplomsko delo Jure Rajh

PDF

Diplomsko delo Jure Rajh

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X