Primerjava plač v osnovni šoli X po uveljavitvi novega plačnega sistema in vpliv minimalne plače na J skupino

Računovodja

Študent: Daniela Rozmarič

Daniela Rozmarič je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjal decembra 2020.

PDF

Diplomsko delo Daniela Rozmarič

Vsak zaposleni si zasluži dostojno plačilo za svoje delo, torej plačilo, ki jim omogoča dostojno življenje, ne glede na to, kakšno delo imajo. V vsakem primeru bi moralo plačilo za najnižji plačni razred v javnem sektorju posamezniku omogočiti, da preživi v enem mesecu. Raziskave plačnih razredov na Osnovni šoli X so pokazale, da obstajajo razlike med plačnimi razredi tehničnega in strokovnega osebja, čeprav so nekateri končali enako stopnjo izobrazbe. Zato je bila sprejeta odločitev, da se raziščejo vzroki, zakaj se je to zgodilo. Ugotovilo se je, da so se spremembe pojavile z izvajanjem novega sistema plač v javnem sektorju leta 2008, ko so se zgodili prevodi v plačne razrede. Nekatera neravnovesja med plačami še vedno niso bila odpravljena, čeprav so bile izvedene vse štiri četrtine odprave neravnovesja za javni sektor.
Vendar so se nekatere plače in plačni razredi povečali in sprostila nekatera napredovanja, ki so bila zamrznjena.
Analizirana sta bila dva segmenta zaposlenih, in sicer strokovni (učitelji in vzgojitelji) in tehnično osebje (računovodje, poslovni sekretarji, hišnik, kuharji in čistilci). Pri vsaki skupini smo posebej analizirali, zakaj je prišlo do razhajanj v plačnem sistemu. Najprej smo se osredotočili na prevedbo plače iz starega v nov plačni sistem in kaj je to pomenilo za zaposlenega. Nato, kako so posameznega zaposlenega uvrstili v plačni razred in skupino, ter kakšni pogoji so bili potrebni. Ugotovljeno je bilo, da so se pri določeni skupini nesorazmerja povečala, čeprav je bilo s spremembo rečeno, da se bodo zmanjšala, pri nekaterih odpravila.
Tako smo ugotovili, kakšne prednosti in slabosti je sprememba plačnega sistema prinesla zaposlenim v posamezni plačni skupini in med njimi. Pregledali smo, kako so se plačni razredi do danes spreminjali ter za koliko plačnih razredov so po posamezni skupini zaposleni pridobili.
Pregledali smo tudi, kako je minimalna plača vplivala na zaposlene v J skupini. Predvsem smo se usmerili na čistilce in ostale zaposlene, saj z napredovanjem komaj dosežejo minimalno plačo. Preverili smo, za koliko procentov se je minimalna plača od leta 2008 do danes spremenila, in kolikokrat je nastala sprememba v zakonu o minimalni plači.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Daniela Rozmarič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.