Pripovedno ‒vsebinska izrazila na primeru CGP-ja za glasbeno skupino Itak

Medijska produkcija

Študent: Tomaž Peruš

Tomaž Peruš je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjal oktobra 2020.

PDF

Diplomsko delo Tomaž Peruš

Celostna grafična podoba skupine predstavlja neko vrsto njene osebnosti, saj se pojavlja na vseh področjih, kjer z uporabniki storitev poteka vizualna komunikacija. Najpomembnejša je za prepoznavnost na trgu, s čimer se povečuje tudi prodaja storitev skupine. Zaradi tega mora biti grafična podoba dobro zasnovana in premišljena. V diplomski nalogi bom predstavil področje oblikovanja celostne grafične podobe.

Naloga bo temeljila na glasbeni skupini Itak, katere član sem tudi sam. Skupina Itak smo štiričlanska narodnozabavna skupina, ki se pretežno ukvarja z igranjem na veselicah, obletnicah, porokah in ostalih glasbenih prireditvah. Skupina obstaja že od leta 2012, a je s prihodom novih članov leta 2019 začela delovati na novo. Zaradi osvežitve ansambla je bila nujno potrebna nova grafična podoba, s katero se bo lahko skupina promovirala in predstavljala v javnosti. V uvodnem delu bomo opisali metodologijo vse od problema, ki smo ga si zastavili, do temeljnih raziskovalnih vprašanj.

Predstavili bom tudi trditve, ki jih bomo na koncu pregledali in jih sprejeli oziroma ovrgli. Teoretični del vsebuje pregled pojmov celostne grafične podobe, kamor spadajo splošno grafično oblikovanje, logotip skupine, vizitka, plakat, tipografija ter pomen barv.

V tem delu bomo prav tako orisali zgodovino posameznih kategorij in slikovno predstavili nekaj primerov skozi čas. Prav tako bomo predstavili narodnozabavne skupine v Sloveniji. V tem sklopu bomo zajeli starejše glasbene legende oziroma začetnike najpopularnejšega žanra na domačih tleh. Na kratko bomo predstavili njihove začetke in njihovo zgodbo. Poleg starejših ansamblov pa se bomo dotaknili tudi trenutno najpopularnejših glasbenih skupin. Pri vsakem ansamblu bomo poskusili analizirati njihovo grafično podobo, kaj je logotip predstavljal včasih in kaj sedaj.

Pregledali bomo načine, s katerimi se promovirajo, in kaj je ključ do uspeha na medijskem tržišču. Zadnji del naloge smo namenili predstavitvi skupine Itak, za katero bomo izdelali celostno grafično podobo. Pokazali bom postopke izdelovanja logotipa, vizitke in plakata ter priložili slike postopkov. Na koncu bomo predstavili končne izdelke, ki so nastali med diplomsko nalogo.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Tomaž Peruš

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.