Projektna dokumentacija za enostanovanjsko hišo x – od idejne zasnove do uporabnega dovoljenja

Gradbeništvo

Študent: Jasna Dibelčar


Jasna Dibelčar je diplomantka programa Gradbeništvo na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno diplomsko delo je zagovarjala decembra 2012.

PDF

Diplomsko delo Jasna Dibelčar

V diplomski nalogi sem na podlagi Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/2008) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-1D) (Ur. l. RS št. 57/2012) opisala postopek izdelave projektne dokumentacije enostanovanjske stavbe od idejne zasnove, preko pridobitve gradbenega dovoljenja, do pridobitve uporabnega dovoljenja. V posameznih poglavjih sem opisala posamezne faze projektiranja, sestavine projektne dokumentacije, način njihove izdelave ter njihovo vsebino. Glede na zakonsko predpisan upravni postopek, sem proces opisala kot sistematično zaporedje korakov, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja enostanovanjske hiše X.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Jasna Dibelčar

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.