Proučitev ekoloških in ekonomskih dejavnikov z vidika ogrevanja enostanovanjske hiše z vzporedno primerjavo izbranih vrst ometa in grelnih naprav

Gradbeništvo

Študent: Gašper Okrožnik

Gašper Okrožnik je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomski delo je zagovarjal marca 2018.

PDF

Diplomsko delo Gašper Okrožnik

V času izdelave diplomskega dela sem naletel na ogromno informacij, povezanih z ogrevanjem na toplotno črpalko, stenskim ogrevanjem, ogrevanjem na kurilno olje in radiatorskim ogrevanjem. Ogromno podatkov sem tudi zbral o materialih za omete in obnašanje le-teh glede na temperaturne spremembe in vlažnosti v prostorih. Ugotovil sem, da sta glina in apno ekološko neoporečna gradbena materiala, medtem ko cement ni okolju prijazen zaradi aditivov. Skozi raziskave sem dognal, da je glina v stotih odstotkih razgradljiva v naravi. Prištevamo jo med obnovljive vire, prav tako pa tudi apno. Glina vpija vlago, kadar je le-te preveč v prostoru in jo oddaja, kadar je primanjkuje. Sledi dognanje, da ustvarja izjemno dobro bivalno klimo in izničuje bakterije ter plesni v prostoru.

Ekonomsko sta apno in glina uspešnejša od cementa zaradi krajših in manjših postopkov pridobivanja in predelave. Zaradi omenjenih ometov iz ilovice in apna se zmanjšajo dodatni stroški. Le-ti se zmanjšajo zaradi že navedenega vezanja vlage nase, kajti ni dodatnih popravil zaradi nastale vlage v prostorih, ki mnogokrat nastaja pri cementnih ometih. Cement ne veže nič vlage nase. Izjemno slabo zadržuje toploto zaradi poroznosti. Glina ima odlične sevalne sposobnosti in zaradi svoje konsistence zadržuje in kopiči toploto. Odlično se obnese v sodelovanju s stenskih ogrevanjem na toplotno črpalko, in sicer prav zaradi zmožnosti zadrževanja toplote in sevalnega faktorja 4.5, prikazanega v tabeli 11. Z vidika ogrevanja enostanovanjske hiše sta ekološko skupaj minimalno škodljiva okolju zaradi porabe elektrike.

Iz ekonomskih dejavnikov, kot sta subvencija za vgradnjo TČ in stroški pridobivanja gline ter apna, sta gretje s toplotno črpalko in naravni omet cenovno ugodnejša od ogrevanja na kurilno olje z uporabo radiatorjev. Kot sem dokazal v poglavju o strojnih inštalacijah, je cena kurilnega olja 2-krat dražja kot cena porabe energije TČ. Potrdil sem tezo, da je ogrevanje enostanovanjske hiše s toplotno črpalko ekonomsko in ekološko ustreznejše kot ogrevanje na kurilno olje s sevalnimi napravami ‒ radiatorji. Kurilno olje onesnažuje okolje, radiatorji pa imajo izgube toplote skozi odprtine in cevi. Prav tako radiatorji neenakomerno oddajajo toploto v prostor in s tem zmanjšajo izkoristek ogrevanja. Spoznal sem, da večina toplega zraka potuje pod strop v prostorih in s tem povečuje porabo kurilnega olja, da se prostor primerno ogreje na bivalno temperaturo.

V diplomskem delu sem prikazal lastnosti zajetih materialov, ekonomsko in ekološko primerjavo med njimi ter učinkovitost združitve ometa s stenskim gretjem in toplotno črpalko. Širšemu krogu bralcev sem prikazal pozitivne lastnosti naravnih materialov in toplotne črpalke s stenskim ogrevanjem. Iz ekološkega in ekonomskega vidika sem prikazal, zakaj se je vredno odločiti za gradnjo z naravnimi materiali in za ogrevanje z izkoriščanjem toplote iz naravnih virov. Cilji so iz mojega vidika potrjeni.

Trditev, da je stensko ogrevanje s toplotno črpalko bolj učinkovito iz ekonomskih in ekoloških vidikov kot ogrevanje na kurilno olje, sem potrdil z dokazi v poglavjih 3.4 in 3.5. Trditev, da se glina najbolje obnese v veliki večini primerjalnih pogledov, kot so sevalna sposobnost ter vpijanje in oddajanje vlage v prostor, potrjujem v tabeli 11 in v poglavju (2.2).

Zadnjo trditev, ki pravi, da je ogrevanje s toplotno črpalko ekonomsko in ekološko boljše, seveda v primeru dobre izolativnosti, ki je v mojem primeru termoizolacijska fasada debeline 20 cm, sem potrdil v poglavju (3.5), kjer so opisane in prikazane strojne inštalacije ter narejen izračun porabe energije in stroškovni prikaz za obravnavan objekt. Prikaz transmisijskih izgub po prostorih je priložen kot ˝Priloga 3˝ k diplomskemu delu.

Povzetek ključnih ugotovitev:
– glina in apno sta obnovljiva vira, glina in apno sta pH-bazična in alkalna, zato vežeta vlago nase,
– glina ima odlične sevalne sposobnosti,
– stensko gretje razporedi toploto enakomerno od tal do stropa,
– stensko gretje ima večjo sevalno površino kot radiatorji,
– toplotna črpalka izkorišča zemljino toploto za ogrevanje objekta,
– toplotna črpalka ne onesnažuje okolja,
– gretje na kurilno olje ima stranske produkte, ki so škodljivi za okolje,
– kurilno olje je stroškovno dražje od toplotne črpalke,
– ogrevanje z radiatorji ima toplotne izgube v ceveh in zaradi manjših sevalnih površin.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Gašper Okrožnik

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.