Razvoj odsesovalne nape in podkonstrukcije za odsesavanje emisij iz livarskih orodij pri visokotlačnem litju Al zlitin

Strojništvo

Študent: Matija Težak

Matija Težak je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal maja 2022.

PDF

Diplomsko delo Matija Težak

V okviru diplomskega dela smo spoznali potek konstruiranja nape in podkonstrukcije za odsesavanje emisij iz livarskih orodij pri visokotlačnem litju aluminijevih zlitin.

Najprej smo opisali področje dela in opredelili problem. Namen diplomske naloge je bil izboljšati odsesavanje emisij, ki se sproščajo pri premazovanju livarskih orodij.

Predstavili smo podjetje, ki se ukvarja z izdelavo nap ter s prodajo olja in maziva, ter se v nadaljevanju osredotočili na sistem odsesavanja pri visokotlačnem litju. Opozorili smo na njegov pomen za zdravje delavcev v proizvodnji.

Opisali smo naprave, ki so prisotne na trgu, ter delovanje filtrirne enote. Izpostavili smo pomen filtrirne kasete in navedli, za katero vrsto odsesavanja se uporablja.

Postopek visokotlačnega litja (HPDC) se pogosto uporablja za izdelavo širokega spektra izdelkov z visoko dimenzijsko natančnostjo, proizvaja tankostenske in zelo podrobne dele iz lahke zlitine z visoko produktivnostjo. Opisali smo proces litja aluminijevih zlitin po postopku visokotlačnega litja in prikazali za to potrebno opremo.

Predstavili smo delovanje visokotlačnega stroja z vročo in hladno komoro. Pri litju je zelo pomembna uporaba ločilnih premazov za orodja, ker se površina matrice ohladi z razprševanjem maziva. Premazovalni proces je ključnega pomena za kakovost ulitkov, vendar se med njim sproščajo emisije, ki so škodljive za delovno okolje in delavce.

Prikazali smo tudi mazanje orodja pri različnih procesih ulivanja.

Da se lahko dobi najboljši način filtracije, moramo dimenzionirati napo po nekaterih smernicah in izračunih. Prikazali smo, kako pridemo do zadostne količine odvleka zraka v napi ter kako določimo velikost nape in podkonstrukcije.

Za konstrukcijsko zasnovo nape in podkonstrukcije je bilo uporabljeno računalniško orodje SolidWorks. Prizadevali smo si, da sta sestava in transport enostavna, saj je pomembno, da se montaža opravi v najkrajšem možnem času.

Pri ohranjanju življenjske dobe naprave je pomembno tudi vzdrževanje, zato smo opisali potek vzdrževanja nape in podkonstrukcije. Izpostavili smo še varnostni in ekološki pomen odsesavanja škodljivih emisij.

Diplomsko delo Matija Težak

PDF

Diplomsko delo Matija Težak

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X