Skladiščna hala s poslovnimi prostori – od projekta do izvedbe

Gradbeništvo

Študent: Mihaela Krumpej

Mihaela Krumpej je diplomanta programa Gradbeništvo Višje strokovne šole Academia. Svoje diplomsko delo je zagovarjala avgusta 2015.

PDF

Diplomsko delo Mihaela Krumpej

Podjetje Betomax Schneider je v letu 2008 sprejelo poslovno odločitev, da bo šlo v investicijo izgradnje skladiščne hale s poslovnimi prostori. V ta namen je kupilo zemljišče, ki ga je bilo treba vpisati v zemljiško knjigo, pridobiti lokacijsko informacijo, kopijo katastrskega načrta in geodetski posnetek.

Kot sem napisala že na začetku, je bil cilj mojega diplomskega dela, da predstavim, kaj vse mora investitor pridobiti pred pričetkom same gradnje in kaj vse vpliva na to, kdaj in kako kvalitetno se bo zaključila gradnja.

Ob tem sem prišla do spoznanja, da je pridobivanje ustrezne dokumentacije in informacij lahko zelo zamudno delo. Investitor mora biti strpen, saj je pri vsakem dokumentu, ki ga mora pridobiti, omejen zakonski rok, četudi bi se zadeva s praktičnega vidika lahko uredila pred tem rokom.

V konkretnem primeru sem ugotovila, da investitor pred nakupom zemljišča ni vedel, da bo pridobivanje dokumentacije tako zamudno in tudi se ni zavedal, koliko različnih dokumentov potrebuje še pred pričetkom del na gradbišču samem. Za vsak subjekt, ki sodeluje v projektu za pridobivanje gradbenega dovoljenja, je moral pridobiti projektne pogoje. Na osnovi tega mu je projektant narisal projekt, nato pa je moral investitor ponovno od vsakega subjekta pridobiti soglasje za projekt, kar mu je vzelo zopet najmanj mesec dni.

S tega vidika bi lahko rekla, da igra človeški faktor v konkretnem primeru zelo veliko vlogo pri tem, v kolikšnem času pridobiš ustrezno dokumentacijo, da lahko pričneš s samo gradnjo.
Ko investitor zbere vso dokumentacijo in pridobi gradbeno dovoljenje, se začne gradnja, ki zopet zahteva strpnost investitorja, saj imajo gradbinci veliko dela in zato dela ne potekajo vedno po načrtu in tako se rok dokončanja del podaljša.

V našem primeru se je rok dokončanja del res malce podaljšal, saj smo imeli na gradbišču več izvajalcev, ki se niso vedno dobro uskladili. Imeli smo tudi nekaj težav z dobavo materiala, saj je bilo podjetje Vegrad d. d. tik pred stečajem.

Na začetku gradnje so dela potekala zelo hitro. Ureditev parcele, izkop, točkovni temelji so bili narejeni zelo hitro.

Bila sem zelo presenečena, kako hitra je bila postavitev betonske konstrukcije. Iz tega vidika bi lahko trdila, da je postavitev montažne konstrukcije, ki je izdelana v za to specializiranih obratih in pripeljana na gradbišče, pametna izbira za vse tiste investitorje, ki želijo imeti objekt postavljen v zelo kratkem času.

Za usklajevanje in nadziranje gradnje je izvajalec določil vodjo gradbišča. Ta mora biti dober, saj mora omogočiti delavcem, da lahko nemoteno delajo, to pomeni, da jim mora priskrbeti stroje in orodje, ki jih potrebujejo za svoje delo in pa seveda material.

Ker je imel izvajalec finančne težave, smo se že na začetku same gradnje soočili s problemom, saj ni imel avtodvigala, da bi lahko postavili betonsko konstrukcijo. Ko so se izvajala dela v notranjosti, smo imeli težave z določenimi materiali, ki jih izvajalec ni mogel nabaviti.

Tako lahko trdimo, da je zelo pomemben dejavnik, kako hitro se bo gradnja zaključila, izbira izvajalca.

Res pa je, da v obratnem primeru, če bi se gradnja izvajala prehitro, lahko objekt izgubi na kakovosti.

Zelo pomemben dejavnik pri gradnji je tudi vreme, saj določena faza dela zahteva specifične temperature, ki morajo biti zagotovljene, v nasprotnem primeru je kvaliteta dela vprašljiva. Torej nam lahko tudi vreme podaljša naš predviden rok dokončanja del. V zimskih mesecih smo opravljali zidarska dela, za kar so potrebne malce višje temperature, a smo imeli srečo, saj je bila zima bolj mila in so dela lahko potekala kolikor toliko v predvidenem roku. Ko so se zidarska dela zaključila, pa so opravljali dela v notranjosti objekta in takrat ni bilo več toliko odvisnosti od vremena.

Z gradnjo same skladiščne hale s poslovnimi prostori je investitor izredno zadovoljen. Kljub vsem omejitvam, smo prišli do cilja in omogočili, da je naše podjetje locirano na enem mestu in s tem ne izgubljamo časa s prevozom od pisarne do skladišča. S tem smo pridobili na kvaliteti podjetja, saj so naši kupci bolj zadovoljni, ker jim ni treba čakati, da se nekdo od naših zaposlenih pripelje od pisarne do skladišča oz. obratno. Z izgradnjo nam je tudi večja kapaciteta zalog, kar za podjetje predstavlja boljšo logistiko in hitro dobavo svojih proizvodov podjetjem na trgu, s tem pa je podjetje tudi korak pred konkurenco.

Zato menim, da je bila gradnja skladiščne hale s poslovnimi prostori pozitivni dejavnik v razvoju podjetja Betomax Schneider.

Menim, da sem s predstavitvijo izvedbe skladiščne hale s poslovnimi prostori, izpolnila svoj cilj, ki sem si ga zadala pri pisanju diplomskega dela.

Torej je moj zaključek: Bodimo strpni in prišli bomo na cilj!

 

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Mihaela Krumpej

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.