Učinkovitost trženje javnega zavoda XY za pridobivanje potencialnega kadra in ohranjanje obstoječega kadra

Ekonomist

Študent: Nataša Rola

Nataša Rola je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala novembra 2020.

PDF

Diplomsko delo Nataša Rola

V javnih zavodih se velikokrat srečujejo s pomanjkanjem ustreznega kadra. Tudi v javnem zavodu VDC Polž se srečujemo s tem problemom.
Javni zavodi na domačem in tujem trgu tekmujejo, kateri bo privabil v svoj krog zaposlenih svež in mlad kader. Pri zaposlovanju novega kadra je javni sektor zelo omejen, saj je osnovna plača javnega uslužbenca določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, na katerega je javni uslužbenec razporejen oziroma ga je pridobil z napredovanjem (Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 9.člen, 2009). Osnovna plača se določa na podlagi uvrstitve naziva in delovnega mesta v tarifni razred.

Vsekakor imajo tukaj prednost razne podobne organizacije in zavodi iz tujine (Avstrija) in podjetja iz gospodarstva. Mladi danes gledajo predvsem na zaslužek, manj so jim pomembne vrednote, kot so vzajemnost, kolegialnost, prijateljstvo, dobri odnosi med zaposlenimi.
Trženje blagovne znamke zavoda je lahko velika prednost pri pridobivanju potencialnega kadra. Dobra blagovna znamka naredi zavod privlačnejši in zanimivejši. V ljudeh ustvarja željo in potrebo po tem, da bi bili del kolektiva v tem zavodu. Pri trženju blagovne znamke pa ne gre vedno le za to, da pridobivajo najboljše talente, ampak se vse začne pri ohranjanju dobrih in kakovostnih odnosov med organizacijo in zaposlenimi. Srečni in zadovoljni zaposleni prispevajo k ugledu in pozitivni zaznavi delodajalca.

V diplomski nalogi sem skušala ugotoviti, katero je tisto najučinkovitejše in najuspešnejše trženje zavoda XY za pridobivanje potencialnega kadra.
Zanimalo me je, kakšne metode uporablja pri pridobivanju in ohranjanju zaposlenih. Pri svojem delu sem izvedla anketo (anketni vprašalnik) med bodočimi zaposlenimi ter naredila analizo anketnega vprašalnika med trenutno zaposlenimi v Varstveno delovnem centru Polž.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Nataša Rola

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.