Virtualizacija strežniške infrastrukture

Sistemsko inženirstvo

Študent: Blaž Marič

Blaž Marič je diplomant Višje strokovne šole Academia, program Informatika - modul Sistemsko inženirstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal junija 2023.

PDF

Diplomsko delo Blaž Marič

Virtualizacija je tehnologija, ki nam omogoča bolj učinkovito uporabo računalniške opreme in prostora ter prinaša prav tako nižje stroške in enostavnejše vzdrževanje. V primeru virtualizacije strežniške infrastrukture se podjetje odloči imeti samo en fizičen strežnik z dovolj zmogljivosti, da lahko gosti več virtualnih strežnikov, ki jih podjetje potrebuje.

Ta pristop, kjer se združujejo starejši in novejši strežniki v virtualnem okolju na enem samem strežniku, imenujemo konsolidacija podjetij.

Preden se lotimo virtualizacije v manjšem podjetju, je potrebno temeljito načrtovanje, da lahko v celoti izkoristimo vse prednosti, ki jih prinaša ta tehnologija. Prvi korak je oceniti primernost obstoječih IT sistemov za prehod v virtualno okolje. Naslednji pa vključuje analizo obremenitve strežnikov in razpoložljivosti virov, ki so na voljo.

Prav tako je pomembno oceniti potrebno strojno in programsko opremo za uspešno izvajanje virtualizacije. Poleg tega je treba posebno pozornost nameniti še omrežnim napravam, saj so ključen del IT infrastrukture, ki jih je treba ustrezno integrirati v virtualno okolje.

V diplomski nalogi smo se osredotočili na reševanje problema virtualizacije strežnikov v izbranem manjšem podjetju. Podjetje je imelo težave zaradi večih fizičnih strežnikov, ki so zahtevali veliko vzdrževanja in porabili veliko električne energije. Ker so bili strežniki zastareli, se je podjetje odločilo, da jih preseli v novo virtualno okolje.

V okviru diplomske naloge smo predstavili koncept virtualizacije in njene prednosti. Pregledali smo več ponudnikov programske opreme za virtualizacijo. Analizirali smo trenutno stanje strežniške infrastrukture v podjetju. Podrobno smo opisali postopek izbire strojne opreme za novo virtualno okolje.

Podali smo tudi podroben opis korakov za vzpostavitev in namestitev virtualnega okolja. Povzeli smo različne načine virtualizacije strežnikov. Na koncu smo prikazali shemo virtualnega okolja, po uspešno zaključenem postopku virtualizacije.

Pri virtualizaciji fizičnih strežnikov smo se osredotočili na ustvarjanje stabilnega in delujočega virtualnega okolja, pri čemer smo uporabili najbolj priljubljena orodja, ki se uporabljajo v praksi.

Projekt virtualizacije smo izvedli od začetka do konca, pri čemer smo združili znanje, pridobljeno med študijem in izkušnje, pridobljene v službi. Z implementacijo virtualnega okolja v manjšem podjetju smo poenostavili upravljanje in delo s strežniki.


 

Diplomsko delo Blaž Marič

PDF

Diplomsko delo Blaž Marič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X