Vpliv barv v časopisu na potrošnike različnih starostnih skupin

Fotografija

Študent: Lara Skok

Lara Skok je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala januarja 2019.

PDF

Diplomsko delo Lara Skok

Vsaka izmed barv ima svoje ozadje in nas tako ali drugače predstavlja. Barva je vsekakor del nas in tako hkrati tudi del grafičnega oblikovanja, ki je ključen gradnik dobre vizualne podobe bodisi časopisa, letakov, brošur in drugih grafičnih izdelkov. Vsekakor nam barva prenaša neko sporočilo in zelo težko jo je spregledati, saj ima na nas velik vpliv, kljub temu da se tega včasih ne zavedamo. Barva je tisti bistven element, ki poskrbi, da nas nekaj morda še bolj pritegne samo zato, ker določenemu predmetu, elementu ali podobno vdahne povsem novo življenje. Kljub vsemu smo skozi diplomsko delo ugotovili, da mora biti izbira barve dobro premišljena, saj se mora skladati s sporočilom, z njegovim namenom, hkrati pa mora gledalec njeno vlogo tudi prepoznati. Čeprav se večina ljudi s strani potrošnikov prav tako zaveda, kako pomembna je barva, se morajo tega še toliko bolj zavedati tisti, ki barvo vključujejo v časopise, brošure … Barva lahko ima velik vpliv na nas, vendar ji je potrebno dati priložnost, da nam to tudi dokaže. Je eden izmed elementov, ki ima največjo moč, da pritegne svoje uporabnike in jim življenje še bolj obarva.

Kljub temu, da je osrednji del našega diplomskega dela predstavljala ravno barva, vsekakor ne smemo zanemariti časopisa, katerega grafična podoba je v povezavi z barvo prav tako pomembna. V današnjem času je na tržišču veliko različnih časopisov in revij, po katerih posegamo potrošniki, med seboj pa si le-ti predstavljajo veliko konkurenco. Oblikovni stil je med vsemi temi podoben, čeprav ima vsaka izmed teh svoje posebnosti, ki poskrbijo za prepoznavnost na trgu. Vsekakor bi oblikovalci lahko stopili izven okvirjev in raznim časopisom in revijam ustvarili novo podobo, nekoliko modernejšo, vendar se nato tukaj pojavi vprašanje sprejemljivosti nove podobe s strani potrošnikov, saj po časopisih v fizični obliki veliko bolj posegajo kupci starejših generacij, ki časopisno klasiko spremljajo že od samega začetka. Prav tako je bilo iz analize razvidno, da ljudje največkrat na časopis asociirata črna in bela barva, iz česar lahko razberemo, da morda drugim barvam med prebiranjem časopisa sploh ne posvečajo pretirane pozornosti. Morda se to dogaja zaradi današnje moderne tehnologije, ki nam omogoča prebiranje časopisov na spletu, kar lahko dosegamo tudi preko pametnih telefonov, in se nam vse skupaj zdi samoumevno, hkrati pa hiter tempo življenja omogoča prebiranje le-teh v zelo kratkem času, kar privede do tega, da pozornost posvečamo zgolj vsebini, grafično podobo pa preprosto zanemarimo.

Če povzamemo celotno diplomsko delo, lahko rečemo, da je naša analiza v praktičnem delu bila uspešna. Kot že omenjeno, smo ugotovili, in hkrati potrdili dve izmed zastavljenih hipotez, in sicer, da ljudje poznajo osnovne barve in se zavedajo, da imajo le-te za seboj neko sporočilno vrednost. Beseda časopis največ ljudi asociira na črno in belo barvo. Zaradi pozitivne energije, vpadljivosti in dobrega počutja pa se ljudje bolj nagibajo k toplim barvam. Zadnjo izmed zastavljenih hipotez, ki pravi, da barve vplivajo na človekovo izbiro nekega izdelka smo ovrgli, saj je le 27 odstotkov vprašanih odgovorilo, da barve vplivajo na njihovo izbiro. Na splošno smo s celotno analizo zadovoljni, hkrati pa upamo, da so od le te nekaj odnesli tudi sodelujoči.

Vsekakor bi se ljudje barvam lahko konec koncev bolj posvetili, saj kot vemo, obstajajo tudi metode zdravljenja s pomočjo svetlobe in barve, hkrati pa vplivajo tudi na naše hormone v telesu. Upamo, da smo s tem diplomskim delom morda razširili spekter znanja in razmišljanja ljudem ter da se bodo v to področje podali še globlje in barve začeli razumeti.

Povezava do končnega izdelka: http://www.icp-mb.si/wp-content/uploads/2017/11/12-%C5%A0tu%C5%BEi-maj-2017.pdf

 

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Lara Skok

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.