1. Študij

Predavatelji, inštruktorji in laboranti so vrhunski strokovnjaki iz prakse strokovnih področjih predmeta študijskega programa.

V študijskem programu smo zbrani strokovnjaki iz prakse, ki Vam bomo podali praktična znanja, delali boste na realnih projektih, imeli možnosti vključitve v dodatne projekte.

– doc. dr. Mitja Reichenberg, vodja strokovnega aktiva Medijska produkcija

Daniel Perdiguero Rodríguez, MA

inštruktor

doc. dr. Mitja Reichenberg

predavatelj

dr. Petra Černe Oven

inštruktorica in redna gostujoča predavateljica

dr. Tina Balič

predavateljica

Dušan Tomažič

redni gostujoči predavatelj

mag. Dušan Vrban

inštruktor

mag. Rene Maurin

predavatelj

mag. Stevan Čukalac

predavatelj

Maja Mrđa, mag.

predavateljica

Marko Peršin

predavatelj

Matej Butala, MA

predavatelj

Mitja Miklavčič, MA

inštruktor

Samir Bajrić

inštruktor

Sara Božanić

inštruktorica

Sonja Javornik

predavateljica

Tomaž Apohal

predavatelj

Jezik predavanj V slovenskem ali angleškem jeziku