Entries by Academia Maribor

Brezplačni tečaji osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc

Digitalni svet se razvija izjemno hitro in postaja vse bolj ključen del našega vsakdana. Zato je pomembno, da smo vsi opremljeni z osnovnimi in naprednimi digitalnimi veščinami. Academia vam ponuja priložnost, da brezplačno izboljšate svoje digitalne kompetence z vrsto tečajev, ki so zasnovani za različne stopnje znanja. Prosti termini v avgustu, septembru in oktobru 2024 […]

Primerjava JavaScript knjižice React.js z JavaScript ogrodjem Angular

Diplomska naloga proučuje razlike med JavaScript knjižico React.js in JavaScript ogrodjem Angular s poudarkom na njuni uporabni vrednosti. Diplomska naloga zajema ustvarjanje dveh primerljivih spletnih aplikacij z uporabo obeh orodij in pregled delovanja obeh tehnologij pri obdelavi Big Data. Pregledali smo učno krivuljo, dostopnost učnih virov in spletnih tečajev, podporo skupnosti ter kompleksnost vsakega orodja. […]

Kibernetska varnost v podjetjih

V današnjem času je kibernetska varnost postala ena izmed nepogrešljivih stvari v podjetjih in nasploh na internetu. Dandanes skoraj ne obstaja več podjetje, ki se ne zanaša na vsaj neko vrsto tehnologije za opravljanje svojih dejavnosti. To je razlog, da je varovanje občutljivih podatkov in digitalnih sredstev postalo ključnega pomena. Kibernetske grožnje se nenehno razvijajo […]

Vpliv modernizacije tiska na gospodarsko rast tiskarne

S tem diplomskim delom sem se želel dotakniti krovne problematike manjšega podjetja, ki je ujeto v valu hitrega tehnološko razvojnega tempa, na drugi strani pa se srečuje z tekmovalnostjo večjih gospodarskih organizacij, katerih cilji počasi izrivajo manjša zasebna podjetja s trga. Ali lahko z boljšim produktom vplivamo na povpraševanje in tako prehitimo konkurenco? Na tehtnico […]

Nov razvojni projekt za krepitev zmogljivosti za izvajanje dualnega izobraževanja v visokošolskih ustanovah v Salvadorju – DUALELS

V Salvadorju je povezava med trgom dela in visokošolskimi institucijami (HEI) še vedno šibka. Prav tako trgu primanjkuje zaupanja v vlogo visokošolskih ustanov pri ustvarjanju pogojev za pridobitev veščin in znanja diplomantov, ki so primerni za zaposlitev. V zadnjih letih je Salvador doživel pomembne družbene in gospodarske spremembe, ki so preoblikovale državo. Gospodarstvo Salvadorja je […]

Potopis študentov Academie poletne šole na Prague City University

Študentje Academie smo se 23. junija 2024 odpravili na krajšo študijsko izmenjavo v Prago. Na potovanje smo šli z željo, da bi dodatno razvili svoje karierne veščine, izpopolnili portfolije in predvsem spoznali možnosti za nadaljevanje študija na Prague City University. Prvi dan: Potovanje V nedeljo 23. junija je bil naš potovalni dan. V večernih urah […]

Mednarodna poletna poslovna šola v Reki študente Academie obogatila z medkulturnim povezovanjem in novimi znanji

Osem študentov iz Academiie programov Medijska produkcija in Ekonomist, je konec junija 2024 dobilo priložnost sodelovanja na 7-dnevni poletni poslovni šoli “EFRI International Business School” v Reki na Hrvaškem. Poletna šola je poleg slovenskih, združila še udeležence iz višjih in visokošolskih institucij iz Grčije, Finske, Hrvaške, Cipra, Kirgizistana, Kazahstana in Rusije. Poletna šola, ki se […]

Študent Umar ob zaključku Erasmus+ izmenjave v Sloveniji

Peerbux Umar Mohammad Narweez, študent spletnega ter multimedijskega razvoja na Univerzi Mauritius, je kot študent od 4. marca 2024 do 2. julija 2024 obiskoval VSŠ Academio v sklopu Erasmus+ študentske izmenjave. Študent Umar nam je že v začetku zaupal, da je že pred samim potovanjem v okviru programa Erasmus bil vznemirjen in hkrati nervozen, saj je […]

Promocijska kampanja ob obletnici karate kluba

Diplomsko delo obravnava izdelavo promocijske kampanje ob 20. obletnici karate kluba Dren Leskovec pri Krškem, pri čemer je ključni cilj pridobiti praktično znanje in veščine oblikovanja učinkovitih, privlačnih in uporabnih marketinških materialov, še posebej tiskovin. V sklopu kampanje bom oblikovala revijo, letak, programsko knjižico in zloženko ter izdelala oglas za socialna omrežja, s čimer strmim […]

Bivanje študentov Academie v študentskih domovih v študijskem letu 2024/2025

V novem študijskem letu 2024/2025 imajo bivanja v študentskih domovih tudi študentje Višje strokovne šole Academia. Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s statusom študenta, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso […]