Entries by Academia Maribor

Načrtovanje trženja turističnih izdelkov Slovenije preko svetovnega spleta

Spletno trženje predstavlja vedno večji distribucijski kanal za različne panoge in podjetja. Vodilni strokovnjaki s področja trženja napovedujejo, da se bo čez deset let glavnina nakupov odvijala ravno na svetovnem spletu. Panoga, ki jo obravnavamo v tej diplomski nalogi, je turizem, znotraj turizma pa spletno trženje slovenskih turističnih destinacij. V tej diplomski nalogi smo raziskovali […]

Načrt ustanovitve lastnega salona z igralnimi avtomati

Leta 1997 je bila v Sloveniji sprejeta Strategija razvoja igralništva. V tem dokumentu je bilo opredeljeno, da je produkt iger na srečo in spremljajočih dejavnosti pomemben del turistične ponudbe v državi. Nedvomno družbe, ki se na območju naše države (pa tudi izven) ukvarjajo s prirejanjem posebnih iger na srečo, sledijo igralniškim trendom, saj vse ostrejša […]

Invalidska podjetja RS

Invalidi so kot težje zaposljiva skupina izpostavljeni neenakosti in zapostavljanju na trgu dela. Številni državni in mednarodni dokumenti vsebujejo določila, ki omogočajo invalidom enakomerno vključevanje na trg delovne sile. V Sloveniji je več ustanov, ki na različnih zakonskih podlagah invalidom dodeljujejo status invalidnosti in pravice, ter spodbujajo njihovo zaposlovanje. Da bi spodbudili zaposlovanje invalidov, se […]

ANALIZA TERJATEV 20-ih PODJETIJ V RAČUNOVODSKEM SERVISU X ZA LETO 2006

V diplomski nalogi sem podrobneje obravnavala likvidnost in plačilno sposobnost. Likvidnost podjetja pomeni njegovo kratkoročno plačilno sposobnost, za katero mora imeti podjetje običajno dovolj denarja ali zelo likvidne vire. Plačilno sposobno je tisto podjetje, ki ima na razpolago večja ali enaka denarna sredstva, kot so potrebna za zadovoljevanje zapadlih obveznosti. V nalogi sem obravnavala tudi […]

Analiza zadovoljstva zaposlenih

Zaposleni so pri delu in na delovnem mestu lahko uspešni in učinkoviti, če so zadovoljni. To je dejstvo, ki pa se ga v praksi še vedno premalo zavedamo. Prevečkrat se dogaja, ko organizacije z dobrim namenom uvajajo številne in kompleksne tehnike za večjo uspešnost, ob tem pa žal pozabljajo na ukrepe za povečanje zadovoljstva zaposlenih […]

Ponudba za študente v novi KBM d.d

Če primerjamo ponudbo med bankami v Sloveniji, je popolnoma jasno, da se prav vse zelo trudijo pri pridobivanju novih komitentov. V primerjavi z drugimi državami je slovenski bančni trg izredno majhen, število bank pa se veča, kar posledično povečuje med njimi boj za komitente. Banke so se pričele zavedati pomembnosti študentske populacije, saj so to […]

Prisotnost stresa v računovodstvu, trgovini in proizvodnji

V svojem diplomskem delu sem raziskala prisotnost stresa na treh, med seboj različnih, delovnih mestih in rezultate ankete med seboj primerjala. Na prvih straneh sem opredelila pojem stresa, spregovorila o vzrokih za nastanek le-tega, omenila stresorje, predvsem na delovnem mestu, se ustavila še ob pojmu mobbinga, oziroma psihičnega nasilja na delovnem mestu, navedla nekaj statističnih […]

ANALIZA IN OCENA ZADOVOLJSTVA AKREDITIRANIH NOVINARJEV S POGOJI DELA V MEDIJSKEM SREDIŠČU BRDO PRI KRANJU V ČASU PREDSEDOVANJA SLOVENIJE EU

Po treh letih intenzivnih priprav je bila Slovenija s 1.1.2008 postavljena pred doslej eno največjih preizkušenj. Kot prva nova članica Evropske unije (EU) je imela čast predsedovati Svetu EU in državam članicam povezave. Rdeča nit predsedovanja je bila po besedah predsednika vlade Janeza Janše ena sama beseda – sinergija. Si.nergija za Evropo. Sinergija vseh področij […]

Elektronsko poslovanje s poudarkom na poslovanju s potrošniki (B2C)

Svet v katerem živimo, postaja vedno bolj globalen in naglo spreminjajoč. Te spremembe so povezane z informacijami in s hitrostjo njihovega pretoka. Obvladovanje velikega  števila informacij ni enostavno, vendar je za današnji čas nujno. Pomembno orodje, ki nam pomaga  pri obvladovanju velikega števila informacij, ki nas danes obkrožajo, pri tem pa se tudi zelo hitro […]