Diplomska naloga obravnava ergonomsko urejen pisarniški prostor v računovodskem servisu, ki je pomembna podpora zdravju zaposlenih. Negativne posledice poklicnih poškodb pri delu pomembno vplivajo na zdravstveno stanje zaposlenih. Slabo zdravstveno stanje zaposlenega vpliva na zniževanje delovne sposobnosti in storilnosti. Podjetje s pravočasnim preventivnim delovanjem vpliva na nastanek manjšega pojava poklicnih bolezni.
S pomočjo ergonomije se prilagajajo delo, delovna sredstva in delovno okolje psihičnim in telesnim značilnostim človeka. S tem se želi povečati humanizacija dela, zmanjšati pogostosti nesreč pri delu, zmanjšati število poklicnih obolenj, zmanjšati fluktuacijo delovne sile in povečati socialno stabilnost delovnih kolektivov, kar prispeva k povečanju produktivnosti.

 

Download full insight