Diplomska naloga predstavlja končni cilj in zaokroženo zgodbo. Za njeno izdelavo smo uporabili pridobljeno znanje o delu z grafičnimi in oblikovalskimi programi na Višji strokovni šoli Academija, kot tudi znanje iz pedagoške smeri o psiho-fizičnem razvoju otrok do četrtega leta starosti. Animirani film je končni produkt in simbioza celotnega znanja ter izkušenj.
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela – teoretski in praktični. V prvem delu smo predstavili vse potrebne sestavine za produkcijo animiranega filma. V praktičnem delu smo analizirali končni produkt (animirani film), ki izpolnjujejo zastavljene cilje in ideje. Le-te so bile z uporabo sodobnih tehnologij lažje realizirane.
Animirani film je namenjen otrokom do četrtega leta starosti in je vizualno prilagojen njihovim interesom ter potrebam. Produciran je z željo poučevanja otrok (razvoj govora) in razvijanja njihove domišljije ter občutka za estetiko. Ne vsebuje agresivnih scen, saj na podlagi pedagoškega znanja in izkušenj menimo, da le-te niso ustrezne za otoke, saj dajejo napačno sliko sveta in medosebnih odnosov.

Download full insight