Organizacija službe varovanja prireditev v gostinskih lokalih

290

 

Zasebno varovanje se v Republiki Sloveniji nenehno razvija, prav zaradi tega so tudi storitve na področju zasebnega varovanja kakovostnejše. Ljudje, ki se ukvarjajo z dejavnostjo varovanja, so usposobljeni in preverjeni na nacionalni ravni.

 

Varovanje prireditev v gostinskih lokalih je ena od novejših oblik varovanja v zasebnem varovanju in je konstantno v rasti, tako v številu novih naročnikov, ki takšno varovanje potrebujejo, kot v številu varnostnikov, ki se odločajo opravljati tovrstno delo.

C2988083A4

Vsem podjetjem, ki se ukvarjajo z dejavnostjo varovanja, je skupen cilj pridobivati in ohranjati čim večje število naročnikov varovanja. Naročniki varovanja v povečani ponudbi varnostnih služb iščejo najboljše izvajalce, hkrati pa cenovno ugodne ponudbe, zato podjetja, ki opravljajo dejavnost varovanja, čutijo pritisk konkurence.

Le tista podjetja, ki bodo investirala v znanje in razvoj svojih zaposlenih ter bodo skrbela za interno usposabljanje, ki jih bodo sama organizirala, bodo dovolj uspešna, da se bodo obdržala na trgu, uspešno pridobivala nove naročnike in zadržala obstoječe.

Na podlagi svojih izkušenj in dela v varnostnih službah sem prepričan, da je ob ustrezni trženjski sposobnosti podjetij, ki opravljajo varnostne storitve, nujno, da podjetja nenehno skrbijo za ohranjanje varnostnikovih poklicnih kompetenc in poklicnega položaja ter zagotavljanja možnosti za kontinuirano usposabljanje in napredovanje varnostnikov.

Download full insight